Gyakran ismételt kérdések

Milyen időközönként adható be pályázat a következő „Zöld Óvoda” cím elnyerésére?

Következő „Zöld Óvoda” címre az előző nyertes pályázat óta eltelt 3 lezárt nevelési évet követően lehet. A 2024. évben benyújtott pályázatok esetében a 3 lezárt nevelési éve a 2020.09.01-2023. 08.31 közötti időszakot jelenti.

Mikor lehet pályázni „Örökös Zöld Óvoda” címre?

„Örökös Zöld Óvoda” címre minden olyan, feladatellátási hely pályázhat, amely már három alkalommal elnyerte a Zöld Óvoda címet, azonban leghamarabb a harmadszor elnyert cím megszerzését követő évben nyújthatja be a pályázatát.

Mikor lehet pályázni „Címmegtartó Zöld Óvoda” címre?

A harmadszor odaítélt „Zöld Óvoda” cím elnyerése után, legkorábban az első év után - amennyiben a feladatellátási hely nem tud az „Örökös Zöld Óvoda” címre pályázni – egy Elkötelezettségi nyilatkozat kitöltésével – pályázhat a „Címmegtartó Zöld Óvoda” címre.

A „Zöld Óvoda” cím és logó használatára 3 évig jogosult egy intézmény. Amennyiben a következő „Zöld Óvoda” címre több mint 3 év után pályáz a feladatellátási hely, kell-e ezt jelezni, illetve melyik pályázattípust kell bejelölni az Adatlapon?

Amennyiben a következő „Zöld Óvoda” cím elnyerésére több mint 3 év után pályázik a feladatellátási hely „újrapályázónak” számít, amit azonban a pályázatban külön jelezni nem kell, erre a korábbi oklevelek dátumának feltüntetése egyértelmű tájékoztatást nyújt. A Pályázónak az Adatlapon értelemszerűen a másodszor, vagy harmadszor pályázó pályázati típust kell bejelölnie. Lásd a Pályázati felhívás További információk 6. pontjában meghatározottakat.

A továbbképzések bemutatásánál is figyelembe kell venni a hároméves időtartam értékelését?

A külső és belső továbbképzések bemutatása során is az előző nyertes pályázat óta eltelt 3 lezárt nevelési év időszakát kell vizsgálni. Az ennél régebbi képzések bemutatását kerüljék. Az akkreditált és nem akkreditált képzések bemutatása kapcsolódjon a Zöld Óvoda Kritériumrendszer elemeihez.

Milyen formai előírásoknak kell megfelelni a pályázat benyújtásakor, hogy formai hiányosság ne forduljon elő?

A pályázati felület hibajelzést küld, ha egy kötelezően kitöltendő rovat üresen maradt. Hiányosan kitöltött pályázat benyújtását nem engedélyezi a rendszer.

Különösen oda kell figyelni arra, hogy a csatolandó mellékletek aláírtan és bélyegzővel ellátottan, a Pályázati útmutatóban meghatározott formátumban (pdf, jpg/jpeg kerüljenek feltöltésre!

Elég egy támogatói nyilatkozat, vagy többet is lehet mellékelni?

A pályázathoz elegendő egy támogatói nyilatkozat, mivel a pályázati rendszer csak egy file feltöltését engedélyezi. Amennyiben a pályázó intézmény több támogatói nyilatkozatot szeretne mellékelni, ezt egy file-ba összeszerkesztetten tudja megtenni. A több támogatói nyilatkozat azonban nem jelent előnyt a bírálatnál.

Ki lehet Támogatói nyilatkozatot adó külső szakember?

Támogatói nyilatkozatot olyan külső szakember adhat, aki ismeri az óvoda adott területen elért eredményeit, tevékenységeit. Ilyen szakember lehet többek között pl. helyi hulladékgazdálkodással foglalkozó cég szakembere; környezetvédelemmel foglalkozó egyesület szakembere; (óvodai, környezeti nevelési) szaktanácsadó; erdei óvoda szervezésével foglalkozó szakember; erdész stb.

Szükség van-e együttműködési megállapodásra, vagy elég a támogatói nyilatkozat? Mit tartalmazzon a támogatói nyilatkozat?

Együttműködési megállapodásra nincs szükség, a támogatói nyilatkozat elegendő. A nyilatkozatban célszerű arra kitérni, hogy a pályázó intézmény milyen tevékenységeivel kapcsolatos a támogatói nyilatkozat.

Egy intézmény két tagintézménye pályázik. Több ponton megegyezik a pályázat. Okoz-e ez gondot?

Nem okoz gondot, ha több ponton megegyezik a pályázat, de a különbözőségek legyenek világosan, pontosan megfogalmazottak, mivel a megvalósítás, a továbbképzés, a nevelőmunka eredménye, a tárgyi feltételek, fejlesztés stb. lényeges egyedi tényeket igazolnak, így azok nem lehetnek azonosak.

Az Önértékelési szempontsor kitöltése során a Zöld Óvoda Kritériumrendszer szempontjaival kapcsolatos adekvát tevékenységekre kell kitérni?

Igen, a kitöltés során a továbbképzések, a nevelőmunka értékelése, pályázatok stb. során a Zöld Óvoda Kritériumrendszer elemeinek megfelelő tevékenységek bemutatása szükséges.

Az Önértékelési szempontsor kitöltése során a pedagógiai dokumentumokból kell szó szerint idézni részleteket?

Szó szerint idézni nem szükséges, de konkrét megfogalmazásokat tartalmazzanak a válaszok (a dokumentumra utaló oldalszám megjelöléssel). Javasoljuk a kritériumok szerinti tartalmi kiemeléseket.

Az eszközök és felszereltség elemzése során elégséges csak a felsorolásban szereplő eszközökre kitérni?

Amennyiben a felsorolt eszközökön kívüli eszközzel rendelkezik, „új hozzáadása” gombbal tud új eszközöket szerepeltetni és azok használatát ismertetni.

Vannak olyan tevékenységek az óvodában, amit szeretnénk leírni, de nem szerepel kérdésként táblázatban. Hogyan tudjuk ezeket is ismertetni?

A tevékenységeket részletező önértékelési lapon az „új hozzáadása” gombbal tudja az űrlapot tetszőleges mértékben bővíteni. Ezek tartalma tényanyaggal segít(het)i a helyi sajátosságok megismerését és a pályázat tartalmi értékelését.