Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája

Cím: 6000 Kecskemét, Ifjúság u. 1.
Telefon: 76/480-712 
Fax: 76/504-590
web: www.ifjusagovoda.hu
E-mail: corvinaifjusagovi(kukac)gmail(pont)com, ifjusagovivez@gmail.com
Bázisóvoda vezető: Fodorné Ivony Zsuzsanna
Zöld Óvoda mentor: Winterné Békefi Andrea, wintiandi@velvet.hu

 

Környezeti nevelésünk alappillére Körlánc Környezeti Nevelési Helyi Óvodai Program

Fontosnak tartjuk

  • a projektpedagógia és élménypedagógia alkalmazását a mindennapokban,
  • szemlélet-, attitűdformálást a fenntarthatóság jegyében gyermekek, szülők és pedagógusok körében,
  • Körlánc Munkaközösség több mint 10 éves működtetése elismeréseként 2009-ben Kecsemét Város Oktatásáért díjat kaptunk,
  • Zöld jeles napok változatos, gazdag ünneplését.

Környezeti nevelésünk célja a környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása, s azon szokások, magatartásformák kialakítása, amelyek a környezettel való harmonikus együttélést biztosítják a gyermekek későbbi életvitelében. Programunk megvalósulását segítik a környezeti nevelési projektjeink (növények, állatok, én-kép, víz, talaj, levegő, hulladék, vásárlói szokások, lakóhely, közlekedés, hagyományok). Részt vettünk kutatási programokban: Gyermekökológia témában (ELTE), Flupi programcsomag kipróbálása (KvVM), Allergia mintaprojekt kidolgozása (Körlánc Egyesület), Vásárlói szokások alakítása (Kecskeméti Tanítóképző), valamint a Zöld Óvoda Kritérium rendszerének kidolgozása (KvVM). Körlánc Egyesület és Projektpedagógiai Társaság bázisóvodája vagyunk. Megkaptuk az Örökös Zöld Óvoda címet. 

Zöld Óvoda Bázisintézményi tevékenységünk eredménye, hogy térségünkben többen elnyerték a „Zöld Óvoda” címet. 2012-ben hagyományteremtő szándékkal megszerveztük a Zöld Óvoda Térségi Hálózatépítő Konferenciát. Idén a Herman Ottó Emlékév részeként Madárbarát Zöld Óvodák Kecskeméten címmel több elemes programsorozatot dolgoztunk ki. Szakmai partnerként bekapcsolódtunk a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Zöld ernyő projektjébe és a városi Zöld Jeles Napok szervezésében és lebonyolításában is folyamatosan részt veszünk. Idén szakmai segítségünkkel a Tiszaalpári Tündérrózsa Óvoda szervezi meg a 6. Környezetvédő és Tudatos Fogyasztó Konferenciát. Több civil szervezettel (HUMUSZ, MKNE, MME) eredményes partnerkapcsolatunk van.

Óvodákkal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot térségünkben (Bácsalmástól Jászberényig, Pakstól Szegedig) és azon túl is. Érkeztek hozzánk tapasztalatcserére óvodapedagógus Zalaegerszegről, ajkai és pécsi bázisóvodákból, és Budapest több óvodájából. Célunk, hogy újabb óvodások és szüleik szemléletét formáljuk a fenntarthatóság, a környezettudatosság érdekében.

Vetített előadás a Zöld Óvoda Bázisintézményről

Corvina Óvoda Ifjúság úti Óvodájának bázisintézményi tevékenységei 2017-2018-as nevelési évben