Zöld Óvoda Bázisintézmények

2009-ben készült „Zöld Óvoda Bázisintézmény” című tanulmány, melyben szakértői munka alapján került meghatározásra a Zöld Óvoda fogalma és a címmel rendelkező óvodák tevékenysége. A 2012 óta megjelent törvényi, rendeleti változások alapján átírásra került anyag segíti a bázisóvodai tevékenységek megvalósítását.

 

Zöld Óvoda Bázisintézmény fogalma
A Zöld Óvodai Kritériumrendszer követelményeinek megfelelő szellemiséget vállaló gyermekintézmény, amely a helyi pedagógiai program elvei, valamint a nevelőmunka gyakorlatának megvalósításával elérte, hogy  elnyerje az „Örökös Zöld Óvoda” címet, valamint vállalni tudja a megyéjében lévő óvodai gyermekintézmények, egyének és más közösségek környezettudatos szemléletének megalapozását és fejlesztését.

Zöld Óvoda Bázisintézmény tartalmi tevékenységei
1. a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatán belül más Zöld Óvoda bázishelyekkel szakmai kapcsolatban vannak. Segítik egymás munkájának megismerését, valamint a Zöld Óvoda bázisintézményi feladatok megvalósulását. Így egész országot behálózó szervezeti kapcsolatrendszert tudnak együtt kiépíteni és szemléletet, megerősítő tevékenységeket valósíthatnak meg.

2. A területéhez (megyéjéhez) tartozó Zöld Óvodáknak biztosít hospitálási lehetőséget. Segíti a szakmai munkát az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése érdekében. Évente munkaterv alapján végzi a bázisintézményi feladatokat.

3. A megyéjében működő nem Zöld Óvodákat segíti, hogy eredményesen tudjanak pályázni a „Zöld Óvoda” címre. Ennek módszerei és eszközei többfélék, a helyi igények és szükségletek szerint variálhatók (pl. szakmai napok, bemutatók, előadások, kirándulások szervezése, szakmai anyagok ajánlásai).

4. A Zöld Óvoda Bázisintézmény példamutató és tartalmas kapcsolatot épít ki a külső és belső partnerekkel, a szülőktől kezdve a fenntartókig, civil szervetekig (pl. helyi, települési és megyei tevékenységek szervezésével, Nemzeti parkok programjainak alkalmazásával stb.).

5. Aktív, nyitott óvodára jellemző tevékenységeivel széleskörű kapcsolatok kiépítését biztosítja. Állandóan és célirányosan fejleszti intézményének tárgyi és humán erőforrásait. Sikeres pályázati eredményeivel hozzájárul óvodájában és a környezetében a fenntarthatóság elvei szerinti működés megvalósításához, a fenntartható fejlődési szemlélet megalapozásához, érvényesítéséhez. Publikálásra biztatja és segíti a tehetséges és innovatív óvodapedagógusokat.

6. A Zöld Óvoda Bázisintézményben Zöld Óvoda kapcsolattartó/koordinátor/mentor/munkaközösség-vezető/környezeti nevelő dolgozik, aki a megyéjéhez tartozó zöld és nem zöld kisgyermekek nevelésével foglalkozó intézményekben segíti a fenntartható fejlődési elveket valló kompetens óvodapedagógusi szemlélet kialakítását és megerősödését.

7. A Zöld Óvoda Bázisintézményben a gyermekek nevelésének eredményei követhetők a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációban. A pedagógiai program és a Zöld Óvodai Kritériumrendszerben megfogalmazott nevelési, fejlesztési eredmények hatékonyan valósulnak meg. A Zöld Óvoda Bázisintézményt elhagyó gyermekben megalapozódnak, kialakulnak a környezettudatos ökológiai szemléletmód és életvitel legalapvetőbb elemei. Az elért nevelési eredmények példamutató szakmai és pedagógiai elvek szerinti fejlesztést igazolnak.

A Zöld Óvoda Bázisintézmények bemutatkozó írásai egyrészt példát mutatnak tevékenységeikkel, másrészt programjaikkal, jó gyakorlataikkal segítik a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának megerősödését, népszerűsítését határon belül és határon kívül.