Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Cím: 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10.
Telefonszám: 74/465 315
E-mail cím: szivarvanyovi(kukac)dombovar.hu
Bázisóvoda vezető: Müller Ágnes Zsuzsanna
Zöld Óvoda mentor: Engert Miklósné, majagi63@gmail.com

 

Szivárvány Óvodánk közös igazgatású, óvoda – bölcsőde intézmény székhelye, amely egy Tolna megyei kisvárosban, Dombóváron működik. Pedagógiai Programunkat önállóan dolgoztuk ki és folyamatosan fejlesztettük a környezeti infrastruktúrát, a humán erőforrást, gyakorlati nevelőmunkánk színvonalát, kapcsolatrendszerünket.

Pedagógiai Programunkban és nevelési gyakorlatunkban kiemelt helye van a fenntarthatóságra és az egészséges életmódra nevelésnek, a játéknak, a gyerekek megismerésének, fejlődésük követésének, a néphagyományok ápolásának, az értékek közvetítésének. Nevelőmunkánkban a gyerekek ismeretére építünk, egyéni bánásmódot, differenciáló módszereket alkalmazunk, integrált nevelést folytatunk.

Pedagógiai Programunkat és gyakorlati nevelőmunkánk folyamatát, eredményeit rendszeresen elemezzük, értékeljük, és továbbfejlesztjük. A 2006 óta működő Környezetvédelmi munkacsoportunk, hatékony belső továbbképzési rendszerünk, pályázati aktivitásunk és a tartalmas segédanyagok, projektek, témahetek kidolgozása fontos tényezők fejlesztő munkánkban. 2010-ben három Jó gyakorlatot dolgoztunk ki és publikáltunk, játék, drámapedagógiai játékok, valamint fenntarthatóság területen.

Zöld Kapu környezetvédelmi programunk komplex rendszer a gyerekek környezettudatos szemléletének megalapozására, a kompetenciák fejlesztésére. Programunk sokféle tevékenységi lehetőséget biztosít az óvodában és azon kívül is. A természet élményszerű felfedezésére kihasználjuk a város és környék adottságait (tanösvény, tó, erdő), természetvédelmi területeit (Szigeterdő, Gólyavár, Kis- Konda patak völgye, Nyerges erdő, Bontovai tó, dombóvári „tűzlepkés rétek”).

A Zöld Kapun belépve a következő elemeket találjuk: környezet- és egészségtudatos szemléletű dolgozók, környezetbarát óvodai környezet, környezetvédő életmód, rendszeres kirándulás, terepgyakorlat, korszerű, tapasztalatszerzést, saját élményű tanulást támogató módszerek széles körű alkalmazása, Zöld Jeles Napok színes programjai, rendszeres program a szülőkkel, együttműködés az öko iskolákkal, intézményekkel, szakemberekkel, környezetvédő szervezetekkel.

Eredményeink:

2009, 2012, 2015 Zöld Óvoda cím elnyerése
2010 Előminősített referencia intézmény
2015 Minősített referencia intézmény öko óvodai, környezetpedagógiai programmal működő
2016 Örökös Zöld Óvoda cím és Zöld Óvoda Bázisintézményi megbízás

Pedagógiai programunk és nevelőmunkánk megismertetése érdekében  rendszeresen szakmai napokat szerveztünk és segítettük Jó gyakorlataink adaptációját, valamint publikáltuk tapasztalatainkat.

Zöld Óvoda Bázisintézményként elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóságra nevelés elterjesztéséért, a Jó gyakorlatok bemutatásának koordinálásáért, tapasztalataink átadásáért, az ökológiai szemlélet alakításáért Tolna megye óvodáiban. Ennek érdekében együttműködést alakítunk ki a megye óvodáival, segítjük felkészülésüket a Zöld Óvoda pályázatokra, és támogatjuk nevelőmunkájuk továbbfejlesztését.

Szeretettel várunk minden érdeklődő óvodát, nevelő- és alkalmazotti közösséget!

Előadás a Zöld Óvoda Bázisintézményről