Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Hortobágy Utcai Telephelye

Cím: 4060 Balmazújváros, Hortobágyi út 18.
Telefonszám: 52/370 083
E-mail cím: nyitnikekzoldovi(kukac)gmail(pont)com
Bázisóvoda vezető: Tarné Szabados Éva Erzsébet
Zöld Óvoda mentor: Pálné Takács Zsuzsanna, palnetakacszsuzsanna@gmail.com

 

A Zöld óvoda kitüntető címet legelőször 2006 őszén vehette át intézményünk, amelyet a környezeti nevelés eredményességéért végzett munkánk folytán, azóta is folyamatosan sikerült megújítanunk. Ezért 2015 decemberében már az „Örökös Zöld óvoda” cím birtokosa lettünk.
Eredménye ez annak a munkának, amit a környezeti nevelés, a természetvédelem iránt elhivatott óvodapedagógusok tettek az elmúlt 10 évben.

Célunk a nevelőmunkánk során a Zöld óvoda kritériumrendszerében megfogalmazott pontoknak eleget tenni, amely környezetvédelmi célok és feladatok a következők:

 • a gyermekek környezetvédelmi szemléletének formálása, környezetük tevékeny megismerésének, környezetalakító magatartásának kialakítása, fejlesztése,
 • gyermekeink természeti és társadalmi környezetük iránti empátiás készségének kialakítása,
 • a gyerekek figyelmének kiterjesztése a természet jelzéseire, értékeinek megbecsülésére,
 • szívesen vegyenek részt minden olyan tevékenységben, amely a környezet óvására, védelmére a környezeti problémák enyhítésére, javítására irányul.

Feladataink:

 • a gyermekek megismertetése azzal a természeti környezettel, amelyben élnek,
 • a természet szeretetére nevelés,
 • pozitív példák megismertetése, megtapasztaltatása, a természet iránti tiszteletet, érzékenység kialakítása,
 • a környezetvédő, természetvédő szemléletük kialakulásának elősegítése,
 • építsünk a közvetlen megfigyelésre, tapasztalatszerzésre,
 • a környezetszennyezés a növény- és állatvilágra gyakorolt hatásának megismertetése,
 • a gyermekek figyelmének felhívása a természeti jelenségekre, a növények fejlődésére, változásaira,
 • a gyermekek már meglevő ismereteire építve, a természetvédelem jeles napjainak tevékeny megünneplése, amelyeket a zöldnaptárból emelünk ki,
 • a környezeti fenntarthatóság szellemiségének megalapozása.

A cél és feladatrendszerben megfogalmazottakat egész éves pedagógiai munkánk tervezetébe beépítjük.

Kiemelt programunk a „Zöld manó” hétpróba, ami városunk, illetve a közeli települések óvodásainak próbatétele a természetvédelemmel, a környezettudatos magatartás szellemében.

Bázisóvodaként szeretnénk

érdemben segíteni a megye még nem zöld óvodáinak elindulását a zöld óvodává válás útján,
a már Zöld óvodák kapcsolattartását szervezni,
a gyerekekhez közel álló természetvédő, óvó eszmeiséget népszerűsíteni.

„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Sajnos, embere is van. Igyekezz kevesebbet törődni velük és többet azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is.”

Wass Albert

A balmazújvárosi Nyitnikék Óvoda vetített beszámolója