Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Búzavirág Tagóvoda

Cím: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 19.
Telefonszám: 82/511 075
E-mail cím: buzavirag.ovoda19(kukac)gmail(pont)com
Bázisóvoda vezető: Németh Zoltánné
Zöld Óvoda mentor: Semostyán Róbertné, erika.semostyán@gmail.com

Óvodánk 1980-ban került megnyitásra. Az épület három kupolából és személyzeti részből áll, a három kupolában 6 csoport és azokhoz tartozó öltöző és mosdó áll a gyermekek rendelkezésére, valamint játszóudvarunk kiváló feltételeket nyújt a vegyes életkorú gyermekeknek az egy időben történő több színteres, sokoldalú, komplex tevékenységre: játék – mozgás – külső világ tevékeny megismerése területén.

 

Céljaink:

Környezettudatos szemléletmód megalapozásával olyan személyiségjegyek, magatartásformák kialakítása, melyek elősegítik a környezet és a társadalom harmonikus együttélését.
A gyermekek érzelmi életének gazdagítása, természetvédő és ehhez kapcsolódó tevékenységekkel.
A természethez és a környezethez való pozitív érzelmi viszonyulás alakítása. Az élő és élettelen világ megismertetése és megszerettetése.
 
Feladataink:

A fenntarthatóság pedagógiájánakérvényesítése a Zöld óvoda, Madárbarát óvoda, Erdei óvodai céljainak, feladatainak megvalósításával.
Nevelőmunkánkkal a gyermeki kreativitás, problémamegoldó gondolkodás inspirálása, és a természeti és társadalmi környezetben való eligazodás elősegítése.
Környezettudatos magatartás, szemléletmód megalapozása.
Környezetvédelemre, természet óvására nevelés.
Közvetlen környezetünk igényes, esztétikus alakítása.
Gazdag tevékenységrendszerben, változatos módszerekkel biztosított megfigyelések, kísérletezések, felfedezések biztosítása a társadalmi és természeti tapasztalások során.
A migráns családból érkező gyermekek kultúrájának, hagyományainak ápolása.

Az óvodai élet mindennapjaiban folyó tevékenységeink:

Egészséges élelmiszerfogyasztás
Táplálkozási szokásalakítás
Szabadban tartózkodás, mozgás, levegőzés
Növényápolás, állatgondozás, élősarok, kiskertrendezés
 Helyszíni megfigyelések, séták, kirándulások
Természetóvó-védő tevékenységek
Hulladékgyűjtés, komposztálás
Újrahasznosítás
Hagyományápolás (Zöld jeles napok, egészség hónap- hét, helyi hagyományok, néphagyományok ápolása, közös játszódélutánok, Erdei óvodai program)
 

Mottónk kifejezi szemléletmódunkat:

„… Aki szereti a szépet, az életet szereti.
Aki gyermekkorában megtanult látni, az sok-sok év
múlva, ha rosszkedvűen vagy bánattal sújtottan jár
az úton, meglátja a zöld fűben a sárga kankalin
ragyogását, vagy a fecske röptének eleganciáját,
s máris szebbnek látja a világot.”
/Hermann Alice/


Kattintson a képre a galériához!