Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár Úti SZIM Óvodája

Cím: 5300 Karcag, Gépgyár u.
Telefonszám: 59/313 250
E-mail cím: szim(kukac)karcagiovodak(pont)hu
Bázisóvoda vezető: Szabóné Szentesi Mária, szmara20@gmail.com
Zöld Óvoda mentor: Szabóné Szentesi Mária

 

Karcag, Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti „SZIM” tagóvodája

Óvodánk 1981-ben épült, melyet 2017 szeptemberétől 3 csoportra bővítettek. A város külterületén, csendes, zöld övezetben található. Csoportszobáink tágasak, napfényesek esztétikusan berendezettek. Külön öltöző és mosdó biztosítja a gyermekek gondozását, testi szükségleteik kielégítését mindhárom csoport számára. Az épületet nagy udvar öleli körül, mely lehetőséget ad a szabad levegőn való tartózkodás tartalmas eltöltésére, különböző kerti tevékenységekre, mozgásokra, megfigyelésekre.

Óvodánkban 70-75 fő kisgyermek fejlesztő nevelését 6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens és 3 fő szakképzett dajka nyugodt, családias, szeretetteljes légkörben végzi. Nevelőközösségünk nyitott, befogadó, szakmailag jól felkészült és elkötelezett a környezettudatos nevelés iránt. Nevelési gyakorlatunk kidolgozásához a Fábián Katalin: Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programját használtuk adaptációként. Kiemelt fontosságú számunkra az egészséges életmódra való nevelés, hagyományőrzés és a külső világ tevékeny megismerése.

2010-től viseljük a Zöld Óvoda címet.

2019- ben Örökös Zöld Óvoda lettünk.

2016-ban a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Óvoda Bázisintézményi feladatok ellátásával bízta meg óvodánkat Jász-Nagykun-Szolnok megyében, melyet 2019-ben ismét megerősített.

Kapcsolatot tartunk a Zöld Óvodákkal, segítjük tevékenységüket, együttműködésüket. Helyszíni hospitálásokon lehetőséget adunk a tapasztalatszerzésekre, városunk értékeinek bemutatására.

Célunk olyan gyermekeket nevelni, akik szeretik, óvják a természetet, ismerik környezetüket, eleink hagyományait.

Fontosnak tartjuk már az óvodás korban a gyermekeket körülvevő természet, közvetlen környezet megismerését és a környezettudatos magatartás megalapozását. Óvodásaink ismerik a takarékosság fogalmát, az újrahasznosítás lényegét.

Udvarunkon helyet kapott a konyhakert, a kerti tó, a virágos- és sziklakert, gyógy- és fűszernövények, melyek gondozásába a gyermekeket aktívan bevonjuk. Kezdetektől bekapcsolódunk a ”Legszebb konyhakertek” országos programba, ahol 2018– ban országos díjazásban részesültünk. Gyümölcsfáinkon honos madaraink is fészket raktak, így természetes környezetükben, egész évben megfigyelhetjük életmódjukat, gondoskodhatunk téli etetésükről, nyári itatásukról.

            A családokkal jól működő kapcsolatot alakítottunk ki. Közös programok szervezésével formáljuk a környezettudatos szemléletmódjukat:

 • házi komposztálási eljárás megismertetése
 • szelektív hulladékgyűjtés
 • kerékpáros közlekedés népszerűsítése
 • „Legszebb konyhakert” című pályázat álladó résztvevőjeként pozitív mintaadás
 • „Játszd újra” elnevezésű kiállítás, hulladékhasznosítása
 • Egészségnap
 • Madarak-fák napja
 • Zöld jeles napok

Jó gyakorlatunk címe: „Gyermekekkel a természetért”

A kertvárosi részen működő általános iskolával szoros, együttműködő partneri kapcsolatot ápolunk. Egymás rendezvényein való részvétel, a kölcsönös segítségnyújtás hagyománnyá vált a hosszú évek során.

Nagycsoportosaink számára óvodapedagógusaink több területen szerveznek tehetségműhelyt:

 • „Barangolók” környezeti,
 • „Ovis-torna” mozgásos,
 • „SZIM-művészek” kézműves csoport

a gyermekek képességeinek kibontakoztatására.

 

Nyáron egy hetes néphagyományőrző tábort szervezünk intézményünk nagy csoportos gyermekei számára „Kun-apróságok” elnevezéssel.

Célja: A gyermekek konkrét tapasztalatokon, játékos tevékenységeken keresztül ismerjék meg elődeink hagyományait, életmódját, a Nagykunság helyi értékeit.

Helyi alkotók segítségével népi kismesterségek megismerésére, alapjainak elsajátítására nyílik lehetőség. Erősödik identitástudatuk, szülőföldünkhöz való érzelmi kötődésük.

 

„Amit hallok elfelejtem, amit láttam, arra emlékszem, amit csináltam, azt tudom is!”

(Ókori bölcs mondás)

Képek