Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája

Cím: 3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna u. 28.
Telefon: (+36 46) 370-327
E-mail: lorantffyovi(kukac)gmail(pont)com
Bázisóvoda vezető: Petránné Képes Gizella intézményvezető
Zöld Óvoda mentor: Vadnai Enikő tagintzémény vezető

 

Tagóvodánk Miskolc egyik legszebb zöldövezetében, a Bükk- hegység lábánál a Kiliáni lakótelepen található. 1963-ban épült 3839 m2 alapterületű, de csak 1976 óta működik óvodaként négy csoporttal.

Óvodapedagógusaiban megfogalmazódott az igény, hogy mélyrehatóbban foglalkozzanak az óvodás korú gyermekek környezeti nevelésével, ezen belül is kiemelt hangsúlyt fektetve a környezet- és természetvédelemre. Ennek a feladatnak a megvalósításához szükség volt a pedagógusok elkötelezettségére és a szülők teljes körű támogatására. Nevelőmunkánk során családias, derűs, kedvelt tevékenységekkel teli óvodai élet megteremtése volt a célunk.

Óvodánk elsődleges feladata a Harmonikus személyiségfejlesztés egészséges környezetben című helyi nevelési programunkban megfogalmazottak minél színvonalasabb végrehajtása. Ezen célok megvalósítása érdekében 1998-ban először csak az óvoda szűk környezetében, majd egyre nagyobb nyilvánosságot kapva az egész város óvodáira kiterjesztve, és a megye néhány óvodáit sorainkban tudva rendeztük meg a Föld Napját óvodás gyermekek és családjaik részére. Kiemelten kezeljük a helyi értékek megismerését, védelmét, megőrzését, erre építjük a nevelés többi tartalmát. 2003-tól a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége megbízásából országos oktatóközponttá váltunk.

A „Zöld Óvoda” címet háromszor nyertük el, 2013-ban az Örökös címet is megkaptuk.

Zöld Óvoda BázisintézménykéntBorsod-Abaúj-Zemplén megyében kapcsolatot tartunk a Zöld Óvodákkal, koordináljuk továbbképzéseiket, segítjük tevékenységüket, együttműködésüket. Kapcsolatot tartunk a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a társszervezetekkel.

Óvodánk nevelőtestülete olyan sokoldalú tevékenységrendszert biztosít, mely segíti a gyermeki személyiség kibontakozását és a képességek megfelelő fejlesztését. Hisszük, ha minél szélesebb körben terjesztjük, az intézményünkben meglévő szellemiség követőkre talál. A környezettudatos magatartásra nevelés, a fenntartható fejlődési elvek alapján folyó nevelőmunka garancia arra, hogy a gyermekek nevelése, fejlesztése még színvonalasabbá váljék a jövőben.

Vetített előadás a Zöld Óvoda Bázisintézményről