Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde Manóvár Óvoda Telephelye

Cím: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.
Telefonszám: 25/273 056
E-mail cím: pszabovoda(kukac)gmail(pont)com
Bázisóvoda vezető: Csiki Andrea
Zöld Óvoda mentor: Szőkéné Sági Erzsébet, szne.sagierzsi@gmail.com

 

A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2 feladat-ellátási helyen működik, 4-4 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal. 2013 óta mindkettő „Örökös Zöld Óvoda” címmel rendelkezik. Tevékenységeinket Fábián Katalin Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programja alapján szervezzük.

Intézményünk a környezettudatosság szellemiségében működik. A helyi nevelési programunkban kiemelt szerepet kap a környezeti- és az egészséges életmódra nevelés. A fejlődést elősegítő tevékenységeket is erre építjük. Előtérbe helyezzük a néphagyományőrzést, a népi kultúrában rejlő értékek megismerését és megőrzését. Programjainkat, ünnepeinket összegyűjtöttük a „Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske…” című 80 oldalas kiadványban.

2011 óta előminősített referencia intézmény vagyunk. Az „Örökös Zöld Óvoda” cím mellett rendelkezünk Madárbarát Munkahely és Kerékpárbarát Munkahely elismeréssel is.

Két „Jó gyakorlatot" írtunk, melyek hűen tükrözik nevelőmunkánk értékeit:

  • Néphagyományőrzés
  • „Varázs Kezek” Barkácsolás a négy őselem jegyében
     

Szakmai munkánk színvonalának emeléséhez nagymértékben hozzájárul a Hagyományőrző munkaközösségünk és a Környezeti Munkacsoportunk, melyek munkájukat éves terv alapján végzik.

Szoros kapcsolatot ápolunk a helyi civil szervezetekkel, amelyek tartalmasan kiegészítik óvodai tevékenységeinket.

Tagja vagyunk a Környezetünkért Országos Egyesületnek is. Ennek köszönhetően veszünk részt különböző terepgyakorlatokon, óvodalátogatásokon.

Büszkék vagyunk, hogy a szülők egyre nagyobb számban vesznek részt programjainkon, aktív részeseivé válnak óvodánk életének. Célunk, hogy munkánkat továbbra is magas színvonalon végezzük, az elért eredményeinket megőrizzük.

Az óvoda minden dolgozója elkötelezett céljaink megvalósításában; meggyőződéssel, példamutatással segíti a szemléletformálást, a környezeti problémákkal szembeni felelősség kialakítását a nevelőmunkánk során.