Szegedi ÓVI Földmíves Utcai Óvodája

Cím: 6723 Szeged, Földmíves u. 3.
Telefonszám: 62/442 248
E-mail cím: foldmives.ovoda(kukac)int.ritek(pont)hu
Bázisóvoda vezető: Biténé Harmat Erika
Zöld Óvoda mentor: Fehérné Bodó Anikó

 

Óvodánk Szeged kertvárosi részén helyezkedik el, 6 csoportban neveljük a gyermekeket. Nevelésünk kereteit a természetszeretet és a környezettudatos nevelés elvei határozzák meg. 2006-ban nyertük el először a ZÖLD ÓVODA címet, melyet folyamatosan megújítottunk, és 2015 decemberében megkaptuk az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címet. A nevelő testület közös hitvallása a környezet tevékeny megismertetése által természetszerető– védő gyermekek nevelése.  Arra törekszünk, hogy magabiztos, önálló, alkalmazkodni képes gyermekek hagyják el az óvodánkat, akik tisztában vannak környezeti értékeikkel és szívesen gondozzák, védik azokat. A fenntarthatóság pedagógiáját alkalmazva szeretnénk, ha gyermekeink olyan felnőttekké válnának, akik számára a környezetvédelem nem csak „plakát” hanem életmód!

Óvodánk kiemelt céljai:

 • Valósuljon meg a környezetre figyelő, a természetet szerető, természet értékeit felfedezni akaró, környezetére igényes, környezeti jelenségekre fogékony gyermekek nevelése.
 • Valósuljon meg a környezetükben jól tájékozódó, azt védő, a szépre nyitott, lakhelyükhöz kötődő gyermekek nevelése; ökológiai szemléletmód alakítása a családok életébe.
 • Alakuljon ki a megszerzett tudás, ismeret elmélyítése és alkalmazása a mindennap életük során.
   

Óvodánk kiemelt feladatai:

 • Támogatjuk a természethez való pozitív viszony kialakítását, önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére nevelését.
 • A „zöld „– jeles napok megünneplésével és a hagyományok ápolásával biztosítjuk a lehetőséget a sokoldalú tapasztalatszerzésre, mely a környezet fenntarthatóságát szolgálja.
 • Céljaink megvalósítása érdekében, olyan közös tevékenységek szervezése, melyek alkalmával biztosított az egyéni képességeknek megfelelő élmény és ismeretszerzés. Ezek
 • a programok lehetnek óvodán belüliek vagy családok felé nyitottak.
 • Lehetővé tesszük az inkluzív pedagógia során, hogy ismerjék meg egymás értékeinek, személyiségének tiszteletben tartását.
   

Madárbarát óvodaként nagy figyelmet fordítunk a közvetlen környezetünkben élő madarak védelmére, gondozására.

Szoros partneri kapcsolatot tartunk fenn helyi intézményekkel, szervezetekkel (Füvészkert, Vadaspark, Tudástár, Kiskunsági Nemzeti Park- Fehértó, Csemete Egyesület).

Közösségünk nyitott az újszerű lehetőségek, korszerű pedagógiai módszerek elsajátítására és alkalmazására.

Előadás a Zöld Óvoda Bázisintézményről

A Szegedi ÓVI Földmíves Utcai Óvodájának 2018-as évi vetített előadása