Trefort Téri Óvoda Dózsa György utcai Tagóvoda

Trefort Téri Óvoda Dózsa György utcai Tagóvoda

Cím: 9400 Sopron, Dózsa György utca 29.

Telefonszám: 99/334-860

E-mail cím: dozsautcai.ovoda(kukac)igsz(pont)hu

Bázisóvoda vezető: Hessné Markó Ibolya

Zöld óvoda mentor: Tóthné Hauguel Klára, tothne.klari75@gmail.com

A környezetvédelmi aktivitás leírása, eredmények, referenciák ismertetése

A Trefort Téri Óvoda Dózsa György Utcai Tagóvodája  „Zöld sziget” a belváros és a Jereván lakótelep betontömbjei által határolt városrészen. Körülöttünk hatalmas a forgalom, de az óvoda magas kerítésén belül egy egészen más világot teremtettünk a hozzánk járó gyermekeknek.

Nevelőtestületünk vallja, hogy a gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a közvetlen és tágabb természeti – emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az érték megőrzését.   Részesei voltunk a NTP-OTM-MPA-12 pályázatban 2 „A madarak nem járnak lépcsőn” projekttel. 2018-ban részt vettünk a Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001 pályázatban „Legyél te is a Föld barátja” óvodai jó gyakorlatunkkal.

Miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi néphagyományok, szokások és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.

A természeti társadalmi környezet témakörei átfogják és körülölelik a többi nevelési területet, áthatják a gyermek életét, az óvodai tevékenységek egészét. Spontán játékhoz kapcsolva, beszélgetések során, séta, kirándulás, udvari tevékenység közben folyamatos és alkalmi megfigyelésekkel lehetővé tesszük a gyermekek számára, hogy maguk fedezzék fel a környezetüket.

Az óvónőink biztosítják az időt, helyet, eszközt a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre. Figyeljük a természet változásait, az évszakok jellemzőit, hatását a növényekre, gyűjtögetünk terméseket, magvakat, leveleket, ellátogatunk a piacra, kiskertbe, gyümölcsöket, zöldségeket, virágokat nevezünk meg, tapasztalatokat szerzünk ezek felhasználásáról (saláták, kompótok készítése, ízlelése). Szimulációs játékokat játszunk a családról, a családtagok munkájáról. Megismerkedünk testrészeinkkel, azok funkciójával. Gyakoroljuk a közlekedést, megnevezzük a közlekedési eszközöket. Ismerkedünk a színekkel. A lehetősége kihasználva szerzünk ismereteket, tapasztalatokat az állatokról, madarakról, rovarokról, növényekről.

Környezetvédelem

A környezetvédelem a környezet ismeretén, megbecsülésén, rendben tartásán alapul, s a megfelelő érzelmi viszonyulás kialakításának eredményeként a legnagyobb fokú tiszteletre nevel mind társadalmi, mind a természeti környezettel szemben. Ennek érdekében nagyon sok lehetőség áll rendelkezésünkre: tél végén palántákat nevelünk, együtt ültetjük a virágokat, gondozzuk, gyomláljuk, öntözzük. Madarainknak (feketerigó, rozsdafarkú) itatót, etetőt helyezünk ki. Figyelemmel kísérjük a közeli Ikva patak tisztaságát.

Óvodánk minden csoportjában van akvárium, terrárium.  melyek  együttes berendezése óta nap, mint nap érdemes néhány pillantásra. A gyerekek megnézik meg van- e minden hal, csiga. Szorgalmasan etetik őket egy-két csipet eleséggel. Izgalommal várják a kishalak és csigák születését. Udvarunkban minden évben fészket rak egy rigó és egy cinege pár. A gyerekek nyomon követhetik a fészek készítését, a fiókák gondozását.

Rendszeresen ellátogatunk a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba, az Őrségi Nemzeti Parkba, ahol a gyerekek közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az állatokkal.

Olyan alapelvek szerint élünk ma már óvodánkban, melyeket nemcsak a kicsiknek, de szüleiknek is szeretnénk természetes módon átadni:

 • tudjuk, hogy nemcsak azért kell a vízzel és energiákkal takarékoskodni, hogy kevesebb legyen a kiadásunk, hanem mert ezeknek az előállítás is energiákba kerül,
 • a családok együttműködésével folyamatosan gyűjtjük az újságpapírt, a műanyag flakont, a használt elemeket elemgyűjtőkbe rakjuk,
 • a gyermekek kreativitásának fontos mozgatói a mindenféle „szemétbe való” - rongyok, spárgák, fonalak, dobozok, sokféle termés, faágak, ceruzafaragvány, tollak stb…
 • KRESZ-pályánk motiválja a gyermekeket, hogy a négykerekű helyett biciklivel, rollerrel jöjjenek óvodába,


környezetünk megismerésével és megszerettetésével kapcsolatos „munkák” izgalmas tevékenységek a gyermekek számára és közben mennyi-mennyi ismerethez jutnak:

 • megismerik a kerti szerszámokat, megtanulják, hogyan kell használni azokat,
 • láthatják növényeink növekedését a kezdeti vegetációtól a hervadásig,
 • tudják a növények nevét, azonosítani fogják a levelével, a virágával, termésével,
 • megismerik a föld, a virágok, a frissen nyírt fű, a zivatar, a hó stb. illatát, szagát,
 • izgalmas lesz megfogni, megtapogatni a fák törzsét, a fakéreg árkait, a selymes pázsitot, a puha földet, az élettel teli és a zizegő falevelet,
 • figyelhetnek a természet hangjaira,
 • pompázatos színekkel találkozhatnak, rácsodálkozhatnak a természet színváltozásaira
 • kedves madarainkon kívül találkozhatnak földigilisztával, hangyával, méhecskével, szöcskével, katicabogárral, hernyóval, lepkével stb.