Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája

Cím: 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2.
Telefon: (+36 72) 514540
Fax: (+36 72) 514540
E-mail: koztarsasagteriovi(kukac)gmail(pont)com
Bázisóvoda vezető: dr. Herendiné Hencz Adrien
Zöld óvoda mentor: Vadicskó Edina vadicskoedina(kukac)gmail(pont)com

 

Óvodánk a nyolc egységből álló Városközponti Óvoda tagintézményeként működik a Köztársaság téren. Nevelőmunkánk tervezésében és megvalósításában kiemelt szerepe van a környezeti nevelésnek, pedagógiai programunkban külön fejezetben szerepel a Zöld Óvoda program. A fenntarthatóság pedagógiája iránti töretlen elkötelezettségünket és sikereinket mutatja a Zöld Óvoda cím háromszori, valamint - Pécs városában elsőként - az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése.

Óvodánk Pécs belvárosának zöldövezetében található, ezért sok lehetőségünk van a város épített és természeti környezetének megismerésére. Rendszeresen látogatjuk a Mecsek kirándulóhelyeit és a történelmi belváros helyszíneit. Nevelőmunkánk részét képezi a hagyományápolás, a zöld jeles napok megtartása. Madárkarácsony rendezvényünk városi szinten szervezett, a város Zöld Óvodáinak bevonásával. Madárbarát Óvoda címmel rendelkezünk. A KOKOSZ Oktatóközpontjaként udvarunkon természetvédelmi tanösvény, az épületben pedig Fürkész oktatószoba segíti a környezeti nevelés sokoldalú megvalósítását.

Az óvodánkban 2006-ban megalakult „Értünk” - környezeti nevelés az óvodában munkaközösség, mely Pécs város összes Zöld Óvodájával közösen működik (jelenleg 11 óvoda). Kölcsönösen és tudatosan segítjük egymás szakmai tevékenységét, fejlődését. Egyik fő célkitűzés a Zöld Óvodai tevékenységgel összefüggő partnerkapcsolatok folyamatos bővítése, fejlesztése, valamint a kapcsolattartás tartalmának és formáinak gazdagítása.

Zöld Óvoda Bázisintézményként még nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelés iránt elkötelezett óvodák felkutatására, az óvodai környezeti nevelés jó gyakorlatának terjesztésére, tapasztalataink átadására, koordinálásra. Segítjük a leendő Zöld Óvodákat a cím elnyerésére való felkészülésben, a pályázat megírásában. A villányi Kikerics Óvoda is csatlakozott a munkaközösséghez, mentori tevékenységünk eredményeként 2013-ban ők is elnyerték a Zöld Óvoda címet. 2011-ben váltunk a KOKOSZ Oktatóközpontjává, ezáltal intézménylátogatások, továbbképzések szervezése, illetve azokon való részvétel vált lehetővé. Rendszeres szakmai kapcsolatot tartunk társintézményekkel, valamint a város szakmai és civil szervezeteivel, amelyek hozzájárulnak óvodai életünk tartalmasabbá tételéhez, nevelőmunkánk színvonalának emeléséhez. (Ökováros-Ökorégió Alapítvány, Zöld-Híd Alapítvány, LÉPJ! Légy Pécs Jövője-projekt)

Intézményünk és szakmai munkánk megismertetésével kapcsolatban nyitottak vagyunk, minden látogatót szeretettel várunk!

Vetített előadás a Zöld Óvoda Bázisintézményről

Beszámoló a 2018. évi Föld Napja programokról

Vetített előadás a Bázisintézmény munkájáról, 2018