Benedek Elek Óvoda Bervavölgyi Tagóvodája

Cím: 3300 Eger, I. sz. ltp. 9. ép.
Telefonszám: 36/427 268
E-mail cím: bervaovieger(kukac)gmail.com
Bázisóvoda vezető: Gál Judit, gal.judit@freemail.hu
Zöld Óvoda mentor: Krinszkiné Dulai Judit, bervaovieger@gmail.com 

 

A Bervavölgyi Tagóvoda 2011 óta a Benedek Elek Óvoda legészakibb tagintézménye. Eger város külterületén, csodálatos zöld övezettel körülvéve helyezkedik el, a Felnémeti Berva városrészben. Az óvoda az 1950-es években épült a lakóteleppel együtt. 2017-ben vehettük át az Örökös Zöld Óvoda címet.

Óvodánk épületében 4 csoportszoba, csoportonként öltöző szoba, mosdóhelyiségek, fejlesztő szoba és tornaterem áll a gyermekek rendelkezésére. Csoportszobáink az innovatív Rousseaui természetelvű módszernek megfelelően erdészház hangulatát idézve, nagyszüleink rusztikus bútoraival vannak berendezve. A természet közeliség a csoportokban determinálja a nyugodt hangulatot, hozzájárul a gyermekek kiegyensúlyozott mindennapjaihoz. Az óvoda folyosóin megteremtettük a szabad mozgás lehetőségét: mászó-fal, csúszda, hinta, taktilis érzékelő pálya és homokozó áll a gyermekek rendelkezésére a nap bármely szakában.

 A szakmai munka 2017-től a Magyar Természeti Örökségen alapuló Rousseaui Természetelvű Óvodai Program innovatív módszerei alapján folyik. Tevékenységeink nagy része a természet közelségében, az óvodától rövid sétával megközelíthető határban, erdőben, patak mellett, parkban, szántón zajlik. 

Alapelvünk: „A kisgyermeknek oly tapasztalatra van szüksége, melyet még nem szerzett meg, oly érzelmekre, melyeket még nem élt át, mert csak így érezheti azt az összetett benyomást, amely egyszerre ered mindezekből az érzékelésekből”. Célunk, hogy olyan lehetőségeket biztosítsunk a gyermekek számára, amelyekkel közvetlen tapasztalatszerzés útján ismerhetik meg az őket körülvevő világot.

Bázisintézményként több helyszíni és online bemutató tevékenységet, programot szerveztünk a megye érdeklődő óvodapedagógusai számára.  Nyári időszakban nyári táborba várjuk a Felsővárosi óvodák gyermekeit .

A Rousseaui módszer különleges lehetőségei:

-  adott terepen végzett tevékenykedés

-  összefüggések megláttatása, kognitív gondolkodás fejlesztése a természet lehetőségeit felhasználva

-  cselekedtetésen, tapasztaláson alapuló élményszerzés

-  környezettudatos magatartásformák megalapozása

-  az egészséges életmód kialakítása

-  a természeti környezethez fűződő pozitív viszony kialakulása

-  természetes életterek megtapasztalása

Óvodánkhoz tartozik több mint 1500 m2 udvar, ahol a játékeszközök mellett óvodakert, komposztáló, KRESZ park, simogató kert biztosít a gyermekek számára élményt.

Mottónk:

„Tegyétek növendéketeket figyelmessé a természet jelenségei iránt, s akkor csakhamar kíváncsivá fogjátok tenni! Mialatt azonban tápláljátok kíváncsiságát, soha ne siessetek kielégíteni! Adjátok keze ügyébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja meg ő maga! Ne azért tegyen szert tudásra, mert ti megmondtátok neki, hanem azért, mert magától megértette: ne tanulja a tudományt, hanem találja fel. Ha csak egyszer is tekintéllyel helyettesítitek a gondolatot elméjében, nem fog többé gondolkodni, mások véleményének játékszerévé válik mindörökre.!” 

Roussea