This is an example of a HTML caption with a link.
Üdvözöljük a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának honlapján! Tudjon meg rólunk többet!

Nyitólap Hírek, képzések Aktuális események

Zöld Óvoda címátadó rendezvény 2023. június 22.

Budapesten, a Pénzügyminisztérium Pénztártermében ünnepélyes keretek között vehették át a Zöld Óvoda minősítő címet tanúsító okleveleiket a 2022. évi pályázat nyertes óvodái. 

A címátadó rendezvényt Dr. Raisz Anikó az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy a Zöld Óvoda program olyan elkötelezettséget jelent, amelyért az egész társadalom köszönettel tartozik. A minősítést tavaly 196 intézmény nyerte el, így országszerte már több mint 1100 Zöld Óvoda működik. Az óvodapedagógusok minden egyes mondókával közelebb hozzák a gyermekeket ahhoz a zöld jövőhöz, amelyben majd élnek, és amelyet majd ők is örökül hagynak az utánuk következőknek. Megköszönte munkájukat és gratulált a díjazottaknak. 

Ezután a résztvevők szakmai program keretében a környezettudatos nevelés és tudásmegosztás jó gyakorlatairól, valamint a természetvédelmi ismeretterjesztés óvodás korosztály számára elérhető környezeti nevelési programjairól hallhattak előadásokat.


 

A környezettudatos nevelés jó gyakorlatai az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Megyeriné dr. Runyó Anna PhD, tanszékvezető, főiskolai tanár, Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Vác)

Előadásában bemutatta a Nemzeti Botanikus Kerttel (Vácrátót) elsősorban kisgyermekek számára közösen szervezett rendezvényeiket (Föld napja, Földi javak asztalunkon); a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány Erdei Iskolájába évente szervezett kirándulásaikat a jó gyakorlatok bemutatásával; a Főiskola szabadon választható környezettudatos témájú kurzusainak élménypedagógiai terepi programjait; végül a Főiskola MA és továbbképzés kínálatát a környezettudatos nevelés témakörében. (Megyeriné dr. Runyó Anna előadása PDF) 


Jó gyakorlatok és továbbképzések a Zöld Egyetemen – a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon (Sopron)

Dr. Hartl Éva PhD intézetigazgató, egyetemi docens

Az előadás a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar óvodapedagógus képzésében a környezettudatos, zöld óvoda szemléletet alapozó, erősítő jó gyakorlatait mutatta be. Azokat az élményalapú, a szakmai együttműködéssel szervezett kurzusokat, a terepgyakorlatokat, programokat melyek hatékonyan segítik a jövő óvodapedagógusainak az ismeretek elmélyítését, attitűdöt formálnak, erősítik a környezet iránti felelősségérzetet, a környezettudatos gondolkodást. Az előadás rávilágít a környezeti nevelés sajátos területére, az erdőpedagógiára, a módszereire is, hangsúlyozta a szakmai együttműködés és kommunikáció fontosságát ezen a területen. Bemutatja azokat a pedagógus-továbbképzési lehetőségeket az egyetemen, a karon, melyek az óvodapedagógusoknak a Zöld Óvodákban jól hasznosítható tudást adnak. (Dr. Hartl Éva előadása PDF) 

 

Zöld Óvoda Bázisintézmény tudásmegosztási gyakorlata Győr-Moson-Sopron vármegyében

Hessné Markó Ibolya tagóvodavezető, mesterpedagógus, Trefort Téri Óvoda Dózsa György Utcai Tagóvodája (Sopron) 

Az előadásban hallhattunk a bázisintézmény vállalásáról, amely során bemutatásra került,hogyan segítik a vármegyéjükben lévő óvodai gyermekintézmények, egyének és más közösségek környezettudatos szemléletének megalapozását és fejlesztését a hospitálási lehetőségek biztosításával, online szakmai anyagok összeállításával, azok megosztásával. a vármegyében működő Zöld Óvodákkal: Jó játék a hulladék, mert nem szemét! Takarékossági világnap, Téli madáretetés, Adventi készülődés az újrahasznosítás jegyében. A Pedagógiai Oktatási Központtal közös szervezésben megvalósuló szakmai napok a vármegyében működő óvodák számára:„Legyél te is a Föld barátja” – jó gyakorlat bemutatása; Víz világnapja témaötletek és gyakorlati megvalósításuk. Végül részletesebben szólt a 2023.05.18-án megvalósított Zöld Óvoda Workshopról, amelynek a célja: lehetőséget adni alapítványoknak, civil szervezeteknek és a vármegyében működő Zöld Óvodáknak a tapasztalatcserére, partneri hálózatuk bővítésére, egymás munkájának megismerésére. (Hessné Markó Ibolya előadása PDF)

 

Óvodások a Természetiskolában – a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési programjai óvodások számára

Horváth Gergő osztályvezető, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály 

Az előadás a természetvédelmi ismeretterjesztés óvodás korosztály számára elérhető környezeti nevelési programjait mutatta be. (Horváth Gergő előadása PDF)

 

Hivatalos köszöntők

Keszthelyi Nikoletta környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár (EM)

Keszthelyi Nikoletta köszöntőjében elmondta, hogy az Energiaügyi Minisztérium számos környezeti nevelési programja között kiemelt szerepet kap ez az óvodáskorú gyermekek környezeti szemléletformálását szolgáló, magyar sajátosságként működő Zöld Óvoda program, amelynek fontosságát és jelentőségét jól mutatja, hogy a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózata 2010 óta közel 2,5-szeresére bővült és jelenleg 1102 óvoda a tagja. 2022-ben összesen 196 óvodai feladatellátási hely pályázott sikeresen, amelyek közül 37 óvoda először, 38 másodszor, 68 harmadszor lett Zöld Óvoda, 7 pályázó a Címmegtartó Zöld Óvoda és 46 az Örökös Zöld Óvoda címet kapta meg. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy folyamatosan bővül az egész intézményes környezeti és fenntarthatóságra nevelés, és az elkötelezett óvodák száma. A Zöld Óvoda címmel járó előny, hogy államilag garantált minőségjelző, amely vonzerőt jelenthet a szülők számára a többi óvodával szemben. A címet elnyert óvoda pozitív példa, iránytű mások számára. A környezettudatos nevelésben részesült gyermekek nyitottá válnak a természet jelenségeire, ami megalapozza azt, hogy életüknek szerves részévé válhat a fenntarthatósági szemlélet, és környezettudatos gondolkodás.

 

Dr. Lebanov József főosztályvezető (BM) 

Dr. Lebanov József a Belügyminisztérium Köznevelési Stratégiai Főosztályának vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy a fenntarthatóságra nevelés nemzetközi és hazai szinten is izgalmas, a kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodó pedagógiai terület.

A fenntarthatóság értékrendjének befogadása és az értékek szokásokká alakítása hosszú folyamat, ezért a Zöld Óvodák kiváló és következetes alapozó munkája elengedhetetlen.

A magyar óvodai nevelés kiemelt hangsúlyt fektet a 3-6 éves korú gyermekek környezet-, és egészségtudatos nevelésére. 

A Zöld Óvoda pályázatok szakmai tartalma és az általa megvalósítható fejlesztési lehetőségek egyaránt illeszkednek az Óvodai nevelés országos alapprogramjának pedagógiai alapelveihez, illetve a köznevelési stratégiai feladatok megvalósításához, mondta a főosztályvezető.

 

A köszöntők után, a Virágok tánca című műsorukatmutatták be a kétszeres Zöld Óvoda címmel rendelkező Szentimrevárosi Óvoda székhely épületének Csiga és Mackó csoportos gyermekei.

Az óvodában a hagyományőrzésen túl kiemelt terület a fenntarthatóságra nevelés megalapozása. Műsoruk a tavaszi időszak lezárását szimbolizálja, a hagyományápolás jegyében. Kis csokorba gyűjtötték a gyermekek által legkedveltebb népi dalos játékokat.

Felkészítő pedagógusok, akik táncolnak a gyermekekkel: Fejes Fruzsina és Steinbach – Mikola Nóra. (11 gyermek+2 óvodapedagógus)

 

A Zöld Óvoda minősítő címet tanúsító okleveleket az Energiaügyi Minisztérium képviseletében Keszthelyi Nikoletta környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár és a Belügyminisztérium képviseletében Dr. Lebanov József főosztályvezető közösen adták át.

Az eseményről készült fotók megtekinthetők: Zöld Óvoda címátadó rendezvény 2023


zoldovoda-kiemelt-01.png

15 éves a Zöld Óvoda pályázat

Folyamatosan értesülhet a jubileumi év eseményeiről!

 

 

Zöld Óvodák Magyarországon - térkép

Óvodáink Magyarországon

Térképes elrendezésben megtekinthetőek a Zöld Óvoda listák

 

 

Zöld Óvodák a Facebookon

Kövessenek bennünket!