This is an example of a HTML caption with a link.
Üdvözöljük a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának honlapján! Tudjon meg rólunk többet!

Nyitólap Hírek, képzések Aktuális események

Zöld Óvodák Bázisintézmények értekezlete

Zöld Óvoda Bázisintézmények (ZÓB) értekezlete

2019. október 3-án tartottuk a Zöld Óvoda Bázisintézmények őszi értekezletét a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a Vajdahunyadvárban.

A megyei bázisóvodák közül 17 óvoda vezetője és munkatársaik, mintegy 30 fő vett részt a rendezvényen, ahol megjelentek az Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárságának, valamint a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közönségkapcsolati Főosztályának képviselői is.

DSC-3135-1000px.jpg

Az értekezlet résztvevői egyenként röviden bemutatták óvodájukat, beszámoltak az intézményükben folyó nagyon gazdag, változatos és érdekes munkáról, amit a környezeti nevelés terén végeznek. Az óvónő kollégák elhivatottsága, lelkesedése és kreativitása szinte lenyűgözte a többi résztvevőt. Egymás példáiból, a bemutatott jó gyakorlatokból inspirációt nyerhettek a további munkájuk színesítéséhez.

Az esemény keretében László Tibor Zoltán, az Agrárminisztérium Környezetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkára átadta a Bázisóvodák megbízólevelét. Köszöntő beszédében tájékoztatta a Bázisóvodák vezetőit a 2020-ban várható kiemelt támogatási lehetőségekről.

DSC-3169-1000px.jpg

Az ezt követő szakmai blokk részeként érdekes, innovatív, igazán zöld szemléletű, képekkel illusztrált előadásokat hallhattunk. 

Bolla Zoltánné Ajka Városi Óvoda ZÓB mentora „Gyakorlati tapasztalatok a megyei szintű együttműködésre, és a helyi innovációra” című előadásában bemutatta, hogyan zajlott a hálózati együttműködés- és tanulás rendszerének kialakítása, és milyen jól működik a rendszer Veszprém megyében. Évente 4-5 alkalommal szakmai napokat szerveznek, melynek feladata a Zöld Óvoda program értékeinek széles körű terjesztése mellett a korszerű pedagógiai módszerek, illetve a környezeti nevelés terén az újdonságok bemutatása.  Bázisóvodaként kiemelt feladatuk az értékek közvetítése, tapasztalatcsere, ötletbörze tartása. Hitvallásuk szerint feladatuk a környezettudatos életvitel szokásainak megismertetése, a mintaadás, nemcsak a gyermekeknek, de a dolgozóknak, családoknak, tágabb lakóhelyüknek is. Végül röviden áttekintette a fenntartható fejlődési célok megvalósíthatóságát az óvodai gyakorlatban.

 A Rousseau-i természetelvű óvodai nevelési program, és annak gyakorlati alkalmazása témakörben két izgalmas előadás is elhangzott.

Az elméleti háttérről Gál Judit az egri Benedek Elek Óvoda intézményvezetője tájékoztatta a kollégákat. A Rousseau-i elvek  –„A játék kedvéért tanítsátok, úgy, hogy észre sem veszi, hogy őt voltaképpen tanítani akarták” –  összhangban állnak a magyar köznevelési törvény által előírt„játékba ágyazott tanulás” alapelvével. A szabad játék a természet adta eszközökkel, az ott megtalálható anyagokkal történik. Emellett alapelvük, hogy érzelmi kötődést alakítsanak ki a természet iránt. Kifejtette, hogy az elvárandó óvodapedagógusi attitűdnek a Test-Szellem–Lélek harmóniáját kell tükröznie. Érdekes volt hallani, hogy módszerükben az óvodai  tervezés az eddigi hagyományostól teljesen eltérően történik.

A gyakorlati megvalósításról, tapasztalataikról Krinszkiné Dulai Judit, a Benedek Elek Óvoda Bervavölgyi Tagóvodája tagóvoda vezetője számolt be. Mint mondta, céljuk olyan programmal dolgozni, amely a természet közelségére, az abból áradó nyugalomra, a természet szépségeinek felfedezésére, megismerésére épít. Rengeteg képpel támasztotta alá, hogy az óvodai szobákat is a rousseau-i elveknek megfelelően alakították át – csak természetes anyagokat használva. Láthattuk, hogy a folyosó a szabad mozgás megteremtéséhez nyújt lehetőségeket: homokozó, vizes edény, mászó galéria, mászókötél, hinta, trambulin áll a gyermekek rendelkezésére. Megtudhattuk, hogy a nevelés a spontán helyzetek kihasználásával történik, az élő környezet adta kincsek felkeltik a gyermekek érdeklődését, motiválják őket arra, hogy kielégítsék kíváncsiságukat. Elmondta, hogy az óvodapedagógusok is nagyon kreatívak, lelkesek, „gyermekként” önmaguk is élményként élik meg a természetre való rácsodálkozást, annak szépségeit.

A fenti „vissza a természethez” megközelítéshez szorosan kapcsolódott a Farm-Alapú Nevelésért Egyesület képviselője, Wächter Balázs előadása is  „Magyarországon a természetközeli óvoda kezdeményezés, illetve a Visegrádi Alap által támogatott projekt bemutatása” címmel. A V4 projekt történetét, az eddigi nehézségeket és elért eredményeiket cseh példákkal világította meg, ahol már mintegy 140 óvoda működik ezen elvek alapján. Módszerük szerint az óvodai nevelést hangsúlyosan a szabadban, természeti környezetben folytatják. A nevelők arra ösztönzik a gyerekeket, hogy szabadon játsszanak, fedezzék fel és tapasztalják meg a természeti környezetet.  A bemutatott V4 projekt záró rendezvényét 2020 tavaszán tartják Budapesten, de az együttműködésnek terveik szerint lesz folytatása. A módszerüket szeretnék széles körben hazánkban is népszerűsíteni, elterjeszteni.

 DSC-3185-1000px.jpg

Az előadásokat követően a hozzászólások, kérdések révén élénk, színes eszmecsere alakult ki. Az értekezletet nagyon tartalmasnak, hasznosnak értékelték a megjelentek, a rendezvény sikeresen zárult.

 

zoldovoda-kiemelt-01.png

15 éves a Zöld Óvoda pályázat

Folyamatosan értesülhet a jubileumi év eseményeiről!

 

 

Zöld Óvodák Magyarországon - térkép

Óvodáink Magyarországon

Térképes elrendezésben megtekinthetőek a Zöld Óvoda listák

 

 

Zöld Óvodák a Facebookon

Kövessenek bennünket!