This is an example of a HTML caption with a link.
Üdvözöljük a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának honlapján! Tudjon meg rólunk többet!

Nyitólap Szakirodalom

További szakirodalmak

A környezettudatos állampolgári magatartás megalapozása az óvodában

A környezettudatos állampolgári magatartás megalapozása az óvodában

A kiadvány négy kutatást mutat be, és több terület fejlesztő lehetőségeihez ad ajánlásokat a kisgyermeknevelőknek.

 

 A környezeti nevelés közügy

A környezeti nevelés közügy

A kiadvány öt tanulmányt mutat be, melyek írói szakmájuk kiváló képviselői. Elméleti és gyakorlati szakemberek, akik több terület fejlesztő lehetőségeihez adnak ajánlásokat a kisgyermeknevelőknek.

 kisgyermek-a-kornyezeti-nev-kozugy2.jpg

A környezeti nevelés közügy?

A környezeti nevelés közügy című könyv 2009-ben jelent meg, de aktuális mondanivalója ma is jól hasznosítható a kisgyermeknevelés folyamatában.

 

kisgyermek-fenntarthatosag2.jpg

 

Bihariné dr. Krekó Ilona: Fenntarthatóságra nevelés – a jövő útja

„A fenntarthatóság pedagógiája a változás pedagógiája: egyik fő célja, hogy a szereplőkben a közös tudás kialakításán és az ehhez vezető folyamat bejárásán keresztül szemléletváltást készítsen elő. A fenntarthatósággal kapcsolatos problémák, illetve elgondolások kritikus vizsgálata a mindennapi rutin, a gyakran tudattalanul is elsajátított viselkedésminták és kulturális elemek felülvizsgálatát is jelenti… A fenntarthatóságra nevelés elmélete és gyakorlata soha nem lesz befejezett, egy az egyben másolható minta. A cselekvési folyamat az egyes szereplők együttműködésére, folyamatos egymásra hatására épül, a szereplők egy részének változása a többiekben is változást indukál…” (Réti Mónika: Környezeti nevelés és fenntartható fejlődés)

Együtt a környezetért - nemzetközi konferencia kiadványa (2011)

Együtt a környezetért - nemzetközi konferencia kiadványa (2011)

A kiadvány „Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig” című, nemzetközi konferencia anyaga. (Győr, 2011. április 1-2. Szervezők: NYME Apáczai Csere János Kar Neveléstudományi Intézete, Erdőmérnöki Kar és a Selye János Egyetem)

Dr. Nádai Magda: Századunk gyémánt félkrajcárja, A gyermekek találkozása a hulladékokkal

Dr. Nádai Magda: Századunk gyémánt félkrajcárja
A gyermekek találkozása a hulladékokkal

Csodatevő tündérek és állatfigurák főszerepeltetése helyett érdekes, „kézzel fogható” vizsgálódások, szerep-, báb-, gondolkodtató-, kézügyességi-, és társasjátékok eszköz- és módszerrendszerével alakítja a kisgyermekek háztartási hulladékkal történő találkozásait.

Dr. Nádai Magda: Csörgőfáról cinke szól A kisgyermek találkozása a városi növényekkel és állatokkal

Dr. Nádai Magda: Csörgőfáról cinke szól
A kisgyermek találkozása a városi növényekkel és állatokkal

Magas szakmai és grafikai színvonalú mű, melyet minden óvodapedagógus és tanító haszonnal forgathat. Külön említésre méltó erény a kiadvány komplexitása és feldolgozott téma hiánypótló jellege. A kiadvány a városban élő 6-8 éveseknek, nagycsoportos óvodásoknak, 1. és 2. évfolyamos iskolásoknak készült.

Bálint Mariann: Hulladék Históriák

Bálint Mariann: Hulladék Históriák

A Hulladék Históriák című könyv meséit 5-12 éves gyerekeknek és szüleiknek ajánljuk. A történetek a mese nyelvén szólnak a gyerekekhez a szelektív hulladékgyűjtésről, mindennapos kalanddá téve egy egyébként igen fontos és hasznos tevékenységet.

 Zöld Óvoda leszünk!

Zöld Óvoda leszünk! Módszertani segédanyag és útmutató Zöld Óvoda címpályázatra készülő óvodapedagógusoknak

A kiadvány a Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával készült, amelyben áttekintésre kerül a zöld óvodapedagógia történet, annak eredményei, kihívásai és bemutatásra kerül, hogy a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös Zöld Óvoda címének elnyerésére hogyan lehet pályázni.

Környezeti nevelési ötleteket a bemutatott, 11 zöld óvodai gyakorlatból, valamint a legfontosabb információforrások és óvodapedagógusi továbbképzések gyűjteményéből szerezhetnek az olvasók.

Forrás: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A kiadvány elérhető ITT.

 

naturazzunk2.jpg

Natúrázzunk!
Játékos foglalkoztató a harmadik évezred zöld óvodásainak és ökoiskolás kisdiákjainak
Natúrázzunk! címmel foglalkoztató füzet készült az SH/4/5 Zöld Óvoda, Ökoiskola Programok kiszélesítése című projekt révén az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben.

A zöld óvodásoknak és 1-2. osztályos ökoiskolásoknak szóló foglalkoztató a Natura 2000 területek értékeinek megismerését szolgálja. Az óvodások és kisdiákok számára ismert feladatok – labirintus, párosító, sorba rendező – mellett QR-kód elérésű információk és játékok, vagy szerepjátékot támogató térábrázolás és kivágható rackanyáj segíti a felkészülést a kirándulásokra, erdei vagy tanyasi foglalkozásokra. A kiadvány a projektek tudatos összehangolásának, szinergiájának is példája: a Svájci-Magyar Együttműködési Program egy másik projektjének gyermekek számára készült fejlesztéseihez (csipogo.hu) is pedagógiai segítséget ad.

A foglalkoztató füzet teljes egészében (kivágós melléklettel és pedagógiai-szülői segédlettel) letölthető innen:
http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok

Forrás: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

zoldovoda-kiemelt-01.png

15 éves a Zöld Óvoda pályázat

Folyamatosan értesülhet a jubileumi év eseményeiről!

 

 

Zöld Óvodák Magyarországon - térkép

Óvodáink Magyarországon

Térképes elrendezésben megtekinthetőek a Zöld Óvoda listák

 

 

Zöld Óvodák a Facebookon

Kövessenek bennünket!