This is an example of a HTML caption with a link.
Üdvözöljük a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának honlapján! Tudjon meg rólunk többet!

Nyitólap Zöld Óvodai Élet

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”

A környezeti nevelés fejlesztése érdekében a Freinet-elvek szerint működő budapesti Csicsergő Óvodában, a belváros sűrűjében mit lehet tenni? „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” című írás megfogalmaz elméleti téziseket és sok gyakorlati tanácsot sorol fel …

A természeti környezetünkre való odafigyelés évek óta a figyelem középpontjában van. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy szűkebb és tágabb környezetünk veszélybe került. Ennek elhárítása, a folyamat lassítása mindenkinek feladata, egyben érdeke is. A környezettudatos életmód csak úgy válhat az emberek sajátjává, ha az erre való nevelést már kisgyermekkorban elkezdjük.

Óvodánk helyi nevelési programja Freinet pedagógiájára, elveire épül. Az értékközvetítés – mint nevelési cél – több területet helyez előtérbe. Jelszavaink között megtalálható, a természet- és életközeliség”. Célunk, hogy a gyermekek tiszteletben tartsák környezetüket, megalapozva ezzel környezettudatos viselkedésüket.

A Budapest belső kerületében működő óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a körülöttünk levő negatív jelenségekre is ráirányítsuk a figyelmet (szemetelés, a sajnos egyre kevesebb zöld növény, fa, és azok ágainak letördelése, a túl sok hulladékgyártás, az energiapocsékolás stb.). Hitvallásunkban megfogalmaztuk az óvodapedagógus szerepét a környezet megbecsülésének, megvédésének kialakításában: ,,Az óvodapedagógus… személyes megnyilvánulásaival képviselje a természettisztelő magatartást, a környezettudatos életvitelt.”

Úgy gondolom, hogy ennek a nevelés során a gyakorlatban is tükröződnie kell. Az utóbbi évek tapasztalata alapján fontosnak érzem, érezzük, környezeti nevelésünk átgondolását, figyelembe véve Freinet szellemiségét is: az ,,érzelmekre épülő tudatos környezet- és természetvédelem igényét”.

A külső világ termékeny megismerésében elvünk a komplexitás, összekapcsolódik a játékkal, a vizuális neveléssel, az ének-zenével. A természeti és társadalmi témák állandó, folyamatos tevékenységet biztosítanak a gyermekek számára. A fejlesztés lehetőségeinek keresésekor célunk, hogy a gyermekeket közvetlen megtapasztalás útján jutassuk ismeretekhez, hogy rácsodálkozhassanak a természet kincseire, társadalmi környezetünk szépségeire. A belvárosi környezet mindezt nem zárja ki, saját, szűkebb környezetünk megóvása mutat utat a globális cél eléréséhez:

A projektmódszert alkalmazva kell kidolgoznunk a fejlesztés folyamatát.

Óvodánk pedagógusai legtöbbjének tapasztalatai vannak a projektmódszerben, továbbképzéseken elsajátították ennek csínját-bínját, ők szakmai munkaközösség, belső továbbképzés keretében adják át ismereteiket a kollégáknak. Projekteket dolgozunk ki a természet jelenségeivel, azok megértésével kapcsolatban. A jó ötleteket megosztjuk egymással, célunk, hogy ezekből mindannyian ,,merítsünk” és folyamatosan fejlesszünk. A tevékenységek körét is állandóan bővítenünk kell a környezettudatos életvitel megalapozásához.

A kisgyermek érzelmileg vezérelt, a fejlesztés az érzelmekre való hatáson, az élmények sokszínű feldolgozásán keresztül valósulhat meg. Nem elég, ha megfigyeléseink gyakori helyszíne a közeli Városliget, állatkert, ha alkalmanként az óvoda falain kívüli kirándulásokat szervezünk. Nem elég, ha beszélünk a hulladék újrahasznosításáról, a hulladék szelektálásáról, az energiával való takarékoskodásról, természeti és társadalmi környezetünk aktív megóvásáról, a mindennapi tevékenységekben is ezek szerint kell cselekednünk. Ha nap mint nap telerakjuk a szemeteskosarat az ,,elrontott rajzokkal”, akkor nem alakulhat ki az igény a szemét visszafogására. A gyerekekkel együtt kezdtük el a papírok szétválogatását a ,,hogyan tudnánk még használni?” jelszóval. Használhatjuk hajtogatáshoz, új rajzokhoz, az apró darabokból mozaikképek is készülhetnek.

Csoportszobánkban egyre több a zöld növény – a szülők is partnerek a megvalósításban –, melyeket a gyerekek gondozhatnak, figyelhetik fejlődésüket, a föld, víz, a levegő, a napfény fontosságát. A csoportok előtti teraszok virágládáit eddig is beültettük a Föld napján. Még nagyobb lesz az értéke számunkra, sok-sok tevékenységet, tapasztalatszerzést biztosít, ha a gyermekek által csíráztatott, nevelt palánták kerülnek a ládákba. A növények szaporításával még zöldebbé ,,varázsolhatjuk” az udvart, a tetőterasz zöldsávos részét is. A projektek során még több tapasztalatot szerezhetnek a matematikai tartalmakról (mennyiségi, formai, térbeli, méretbeli különbségek), a mese-vers, az ének-zene is megjelenik, ok-okozati összefüggéseket is felismerhetnek, képessé válnak következtetések levonására tágabb környezetükben, az óvoda falain kívül is.

Elemi környezetvédelmi tevékenység a madárvédelem. Gondoskodnunk kell a madáretetésről, lehet barkácsolni a madáretetőket, amit időről-időre fel kell tölteni madáreleséggel. Az állatok szeretete, a gondoskodás iránti igény minden gyermek sajátja, érzelmileg vannak motiválva. A madáretetőket figyelve láthatják, melyek azok a madarak, amelyek a városi környezetben is ,,jól érzik magukat”.

Jólesik reggelenként, a csendesebb időszakban rácsodálkozni a természet hangjaira, megfigyelni a teraszüvegen keresztül, hogy nemcsak a verebek látogatják a madáretetőket. Kereshetjük a madarakról szóló verseket, meséket, a madárhangokat figyelve a gyerekek utánozhatják azokat. Később már az ,,utca zajából” is kihallhatják a természet hangjait. A séták, kirándulások során is érzékenyebbek lesznek ezek felismerésére, figyelni fognak arra, hogy tevékenységeikkel ne zavarják a természetet. Alkotásaikban megjelennek a megfigyelések, az ábrázolás, a barkácsolás örömeit élhetik át, játékukban is tükröződnek a tapasztalatok.

A természeti környezeten túl az épített környezet megóvására, védelmére is gondolnunk kell az óvoda falain belül és kívül is. A szomszédos iskolával jól működő kapcsolat kezd kialakulni. Közös kezdeményezés, hogy ,,védnökséget” vállalunk a közeli park felett. Ha vigyázunk rá, egy kis oázis lehet a sűrűn épült házak között. A gyerekekkel közösen tervezzük meg ennek módját – alkotó fantáziájuk szabadon csapong –, a közös tervezés napokra, hetekre sok új tevékenységre ad lehetőséget (szedjük versbe ötleteinket, rajzoljuk le stb). A ,,beszélgető körben” ötleteket adnak egymásnak, megvitatjuk ki, hogyan csinálná, vagy éppen hogyan csinálják ezt otthon. Alakul türelmük, toleranciájuk, a megvalósításra való felkészülésben erősödik közösségi érzésük. Fontos, hogy közvetlen környezetük, azok élőlényei jó ismerőseikké váljanak, akkor érhetjük el, hogy a virágokat, bokrokat, fákat akkor sem károsítják, ha senki sem látja.

A természetes anyagok használatakor – az abból készült eszközöket felhasználhatjuk a játékban – az anyagok, a természet kincseinek gyűjtése során nem a mértéktelen felhalmozás a célunk, hanem ezek megismerése.

Környezeti nevelésünk fejlesztésében a szelektív hulladékgyűjtés lehet cél, de eszköz is a környezettudatos életvitel kialakításához. Ehhez elengedhetetlen az intézmény fenntartójának támogatása is. A fejlesztést csak úgy tudjuk megvalósítani, ha ebben a szülők is partnereink, ha a családban és az óvodai nevelésben hasonlóak az értékek, de legalábbis közelítenek. A szülők együttműködése nagyon fontos számunkra. Lehetőséget kell adnunk arra, hogy részesei lehessenek mindennapjainknak, kirándulásainknak (szőlőszüret, almaszedés, a soroksári Duna-ág vízi világának megismerése), vagy kedvencünk, egy kis ökogazdaság (rengeteg háziállattal, gyümölcsfával, szőlőültetvénnyel) megismerésének.

,,A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult és elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az idők múlásával, vagy az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak szerencsések, akiket életük végéig hevít” (Gerald Durrel) Az óvodapedagógusok szerepe éppen abban áll, hogy a gyerekek, akiket a gondjainkra bíznak, azok közé a szerencsések közé tartozzanak, akiket életük végéig hevít ez a szenvedély.

Felhasznált irodalom:

-Karcewicz Józsefné – Major Aranka – Miehle Anna: Hétköznapi varázslatok- Óvodai nevelés Freinet-elemekkel (OKI, választható minősített nevelési program 1998)

-A Csicsergő Óvoda Helyi nevelési programja

 

Zselinszky Tibor Lászlóné
óvodavezető
Csicsergő Óvoda, 1073 Budapest, Dob utca 102. (Rózsa u. 32.)
A cikk megjelent „A Kisgyermek” 2009. III. évf. 2. számában

 

zoldovoda-kiemelt-01.png

15 éves a Zöld Óvoda pályázat

Folyamatosan értesülhet a jubileumi év eseményeiről!

 

 

Zöld Óvodák Magyarországon - térkép

Óvodáink Magyarországon

Térképes elrendezésben megtekinthetőek a Zöld Óvoda listák

 

 

Zöld Óvodák a Facebookon

Kövessenek bennünket!