This is an example of a HTML caption with a link.
Üdvözöljük a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának honlapján! Tudjon meg rólunk többet!

Nyitólap Zöld Óvodai Élet

VIII. KTF Konferencia Szolnokon

2016. április 29-én a Hétszínvirág óvoda szervezte meg a VIII. KTF Konferenciát Szolnokon. A szervezési jogát a Tiszakécskei Városi Óvodák és Bölcsőde intézményegységtől vette át.


„Az igazi természetvédő az, aki tudja, hogy a világot nem a szüleinktől örököltük, hanem gyerekeinktől kölcsönözzük.”

/John James Audubon/

 

A Környezetvédő és Tudatos Fogyasztó (KTF) Konferencia 2008-ban a kecskeméti Ifjúság Úti Óvoda kezdeményezésére került először megrendezésre, amely mostanra már túlnőtte a szervezők által elképzelt népszerűséget. A Corvina Óvoda Ifjúság úti feladat-ellátási helye, mint Zöld Óvoda Bázisintézmény nagy szakmai tudással segíti, koordinálja a Dél-Alföldi régióban a környezettudatos szemléletformálást, a Zöld Óvodák közti hálózati tanulást.

A tavalyi évben, a konferencia zárásaként aláírásra került megállapodási szerződés tartalmazza a konferencia mindenkori létjogosultságát.  Évenként más-más óvoda vállalja a soron következő konferencia megszervezését, az évfordulós konferenciákat pedig a házigazda Ifjúság Úti Óvoda rendezi meg. A konferencia célja, hogy a környezetvédelemben és a tudatos fogyasztói magatartás kialakításában már jártas óvodapedagógusoknak, Zöld Óvodáknak és „zöldülni vágyó” óvodáknak lehetőséget biztosítson a bemutatkozásra. Továbbá, hogy tapasztalatcserével, szakmai beszélgetéssel gazdagodjanak, mélyüljenek azon ismereteink, melyek a Földünk tudatos védelmére sarkallnak bennünket.

2016. április 29-én a Hétszínvirág óvoda szervezte meg a VIII. KTF Konferenciát Szolnokon. A szervezési jogát a Tiszakécskei Városi Óvodák és Bölcsőde intézményegységtől vette át.

A konferenciát Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere nyitotta meg.

PICT0008-2.jpg

Az ünnepélyes megnyitó után Telekné Karakas Szilvia az intézményvezetője bemutatta az óvoda pedagógiai programját, majd beszélt a környezettudatosság és környezetvédelem óvodáskorban történő megalapozásáról. Annak ellenére, hogy az óvoda Szolnok város központjában található emeletes épületek között, zöld szigetként működik, mindenben megfelelve a Zöld Óvoda kritériumrendszerének. Két épületrészben, hét csoportban gondoskodnak az itt élő családok gyermekeinek harmonikus és egészséges fejlődéséről. A csoportszobákban megtalálhatóak a kísérletezésre, tapasztalatszerzésre alkalmas helyek. Az öko-kuckókban esztétikus eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére, a játékra, a kísérletezésre. A zöld szemlélet tükröződik vissza, a környezeti percekben, a növényápolásban, kiállat gondozásban, a terepi séták alkalmával történő környezetvédelemi szabályok elmélyítésében, lokálpatriotizmusban, szelektív hulladékgyűjtési kultúrában, újra hasznosításban. Elmondta, hogy óvodapedagógusként nagy kincs van a kezünkben, hiszen mindannyian kisgyermekeket nevelünk, de felelősségünk is óriási, mert mi alapozhatjuk meg elsőként azt a pozitív viszonyt, ami befolyásolhatja későbbi környezettudatos magatartásukat.  Nevelési célunk, hogy tudjanak együtt élni környezetükkel, felnőttként tudják megóvni a tágabb és szűkebb környezetüket.

Labancz Györgyi szakértő a fenntartható fejlődés jellemzőiről beszélt. A fenntartható fejlődés azt jelenti röviden, egyszerűen megfogalmazva „addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér”. Előadásában kitért, hogy veszélyeztetjük az ökológiai egyensúlyt, nagyon sok szemetet termelünk, szinte belefulladunk a hulladékba. „Ne felejtsük el, egy Földünk van…”- az értékrend változása az út a fenntarthatóság felé. Ökológiai lábnyomot minden ember hagy a Földön. Ha az a szemléletünk, hogy a Földünk az emberiség „közbirtoka” akkor dolgozzunk, műveljük meg a földterületeket, ezzel sok minden megoldódna, többek között a parlagfű probléma is. A tanításnak, amit a gyermekeknek átadunk tevékenység központúnak kell hogy legyen. Nagyon fontos, hogy pedagógiai programunkból ne hiányozzon a „boldogság” szó, figyelmeztetett az előadó.

Az életminőséget kell javítani, amit nem jelez a GDP. Az életminőség javítása a célunk, de ezt csak közösen, összefogva érhetjük el. Új kapcsolatokat kell kiépíteni a civil szervezetekkel, zöld szülő, zöld óvónő, zöld fenntartó jellemezze az óvodákat., ezeket a gondolatokat osztotta meg a hallgató közönséggel az előadó.

A következő előadó Petrovics Zsuzsanna marketing asszisztens volt a Nemzeti Hulladék Szolgáltató Zounok Zrt munkatársa, ő „A szelektív hulladék gyűjtési kultúra megalapozása a Kistérségi Régióban” címmel tartott előadást. A prezentációjában kitért a legfontosabb feladat, a hulladék mennyiségének csökkentése, amit a megelőzéssel, újra felhasználással, hasznosítással (pl. energetikai felhasználás) egyéb hasznosítással és lerakással tudunk megoldani.

PICT0004-2.jpg

Az ebéd utáni korreferátumokat az intézmény óvodapedagógusai tartották „jó gyakorlataikból”.

Vetési Márta óvodapedagógus beszélt a Kalandtúra-Kalandjárat Programsorozatukról. A jó gyakorlat a hetes szám bűvkörére épül, a gyerekeknek hét szirmot kell a hét jeles nap alkalmával kalandpróbákon keresztül megszerezni. A jó gyakorlat kiemeli a gyermekek környezeti szabályokhoz való alkalmazkodását.

Pirók Mónika mesterpedagógus a Bio-gazdálkodás: „A földtől a megtermelt magokig” beszélt arról, hogy a gyermekekhez hogyan tudják közel hozni azt a szemléletet, hogy az önmaguk által bio-gazdálkodásban megtermelt növények, hogyan szolgálják az egészséges táplálkozásukat.

Megismertetik a gyermekekkel az új ízeket, illetve a különböző feldolgozási technikákat.

Mádi Edit óvodapedagógus arról beszélt, hogy a Zölden-Zöld napon milyen összetartó erővel bír. A „zöldcsütörtökön” mindenki zöld pólóban jön, ami egyben jelképe a vitamin programjuknak is.

Nagyné Benke Judit előadásában kitért, hogy minden héten legalább egyszer, de előfordul, hogy többször is elmennek a Tisza partra, vagy más helyekre terepsétára. Ezek a séták nagyon jó lehetőséget biztosítanak a tapasztalás útján történő környezetvédelemre.

Az óvodában Zöld levél alapítványt működtetnek ismertette Munkácsi Andrea, az alapítvány titkára. Az alapítvány három öko-programot támogat, őszi zöldalma nap, téli öko-farsang, tavaszi öko-party a madarak-fák napja alkalmából. Ezen programok működtetésével és támogatásával megteremti az egyenlő hozzáférés esélyét a rászoruló családok számára. Az alapítvány segítségével jött létre a két tehetséggondozó-gazdagító műhely: Kis alkotók és a Kis felfedezők műhelye, melyek a környezetbarát helyi nevelési programjuk részeként működik.

PICT0005-2.jpg

Telekné Karakas Szilvia óvodavezető a konferenciát azzal a gondolattal zárta, legtöbbet a gyerekek környezeti neveléséért a szülők, pedagógusok tehetik, példamutatással. Ha már gyerekként környezetet szeretően élnek, akkor felnőttként egy környezetbarátabb társadalmat tudnak építeni.

A címben leírt idézet jól tükrözte, a szakmai nap előadásait, prezentációit. Az előadók a környezeti nevelést tartották a legfontosabbnak, hiszen szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy az elkövetkező generációknak is lehetősége legyen a nyugodt, békés életre.

Végül a „vándor” KTF-stafétát továbbadták a Mezőtúri Városi Intézmény Csoda-vár Központi Óvoda, Kontér Béláné intézményvezetőnek.  Jövőre találkozunk Mezőtúron!


Fodorné Ivony Zsuzsanna intézményvezető helyettes
Ugi-Ráczné Barcsay Valéria munkaközösség vezető

zoldovoda-kiemelt-01.png

15 éves a Zöld Óvoda pályázat

Folyamatosan értesülhet a jubileumi év eseményeiről!

 

 

Zöld Óvodák Magyarországon - térkép

Óvodáink Magyarországon

Térképes elrendezésben megtekinthetőek a Zöld Óvoda listák

 

 

Zöld Óvodák a Facebookon

Kövessenek bennünket!