15 éves a Zöld Óvoda pályázat

Már 15 éve eredményesen működik, a címpályázatra épülő magyar sajátosságnak számító Zöld Óvoda program és Hálózat, amely a kisgyermekek környezettudatosságra nevelését támogatja, valamint segíti a fenntarthatósági szempontok beépítését az intézmények működtetésébe.

A program sikerét jól mutatja, hogy mára majdnem minden negyedik intézmény Zöld Óvodaként működik Magyarországon. Míg 15 évvel ezelőtt, a program indulásakor 109 óvoda kapott Zöld Óvoda minősítést, addig a 2020/21-es nevelési évre ez a szám megtízszereződött, mára már 1025 óvoda rendelkezik a Zöld Óvoda, a Címmegtartó-, vagy az Örökös Zöld Óvoda cím valamelyikével. Magyarországon összesen 4493 óvodai feladatellátási hely működik, így az intézmények 23 százaléka csatlakozott a programhoz.

A 15 éves évfordulóhoz kapcsolódóan számos programmal és újítással is készül az Agrárminisztérium a Zöld Óvodák számára. A 2021. április 18-tól 2022. április 18-ig tartó időszakban a tárca Zöld Óvoda Bázisintézményeinek koordinálásában és a Zöld Óvodák aktív részvételével bemutatjuk a pályázat születése óta eltelt időszak eredményeit. Az év folyamán „Zöld Óvodás vagyok” címmel rajzpályázatot hirdetünk a gyerekeknek, de az óvodapedagógusok is bemutathatják a „Zöld Óvoda kritériumok legkedvesebbikét” egy esszé/mese pályázat keretében. Emellett sportnap, néptánc, szakmai napok, műhelyek megrendezésére is lesz lehetőség helyi, illetve megyei lebonyolításban.

Az Agrárminisztérium célja, hogy a Zöld Óvoda pályázat tovább fejlődhessen, és idővel minden hazai óvoda egyre környezettudatosabban működjön. A környezetvédelemért felelős tárca ezért további elemekkel bővíti a programot a közeljövőben: kialakítunk egy elektronikus pályázati felületet, új képzési elemeket és mentorálási rendszert vezetünk be, két akkreditált pedagógus-továbbképzést biztosítunk, valamint új oktatási segédeszközök beszerzésével járulunk hozzá a program további sikeréhez.

Emellett játékos-bábos fejlesztő előadásokkal segítünk színesíteni a környezettudatos nevelést a Zöld óvodákban. Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, országos találkozót szervezünk a hazai és Kárpát-medencei partner magyar óvodák részére, hogy ezzel is elősegítsük egy későbbi, közös pályázat lehetőségét. Hiszen a Zöld Óvoda program célja nem csak a gyermekek, hanem az óvodapedagógusok, a szülők és a helyi közösségek környezettudatosságának alakítása is.

 (Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztálya)