Jubileumi év zárórendezvény

15 éves a Zöld Óvoda Pályázat jubileumi év – zárórendezvény

A 15 éves a Zöld Óvoda pályázat jubileumi év zárórendezvényét 2022. május 30-án tartottuk a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár épületében, a Vajdahunyadvárban. A rendezvényen a környezetvédelemért felelős szaktárca Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztálya és a Múzeum képviselői és munkatársai, a jubileumi év során meghirdetett pályázatok nyertesei, a bázisóvodák képviselői és meghívott előadók vettek részt.

A vendégeket a Múzeum nevében Lükőné Örsi Gabriella könyvtári főigazgató-helyettes köszöntötte. Köszöntőjében kihangsúlyozta az óvodai nevelés fontosságát, amely során gyermekeinknek, unokáinknak a világhoz és társaikhoz való hozzáállása formálódik.

Ahogy a környezet védelmét, a környezeti nevelést sem lehet elég korán elkezdeni.  Kifejezetten igaz ez ma.” – ezekkel a szavakkal kezdte köszöntő beszédét Fieder Ildikó főosztályvezető a szaktárca részéről. Beszédében ismertette a Zöld óvoda Pályázat 15 éves történetét: a 15 év törekvéseit és jövőbeni céljait.

„A környezettudatosság és a fenntarthatóság egy olyan meggyőződés, amelynek gyermekkortól kezdve folyamatosan be kell épülnie a gondolkodásunkba, viselkedésünkbe, a személyiségünk részévé kell, hogy váljon. Ehhez elengedhetetlen, hogy biztosítsuk gyermekeinknek azt a közeget, ahol elsajátíthatják e szemléletet. Ezt valósítják meg a Zöld Óvodák.”

2006-ban hirdették meg először a Zöld óvoda pályázatot, ekkor 109 intézmény nyerte el a Zöld Óvoda címet. A pályázati lendült kitartott az elmúlt másfél évtized során, jelenleg már közel 1100 tagja van a hálózatnak. Ma már Magyarországon minden negyedik gyermek Zöld Óvodába járhat, így megkapja azt a környezeti nevelést, amely elősegíti környezettudatos gondolkodásmódjának kialakulását.

A Zöld Óvoda Pályázat nem csak egy egyszeri pályázat, hanem egy 12 éven át tartó folyamat, tervszerű fejlődés, amely során a pályázó intézmények végül elnyerhetik az Örökös Zöld Óvoda címet. Mára már 274 intézmény birtokosa ennek a címnek. Aki ismeri ezt a pályázati rendszert, az tisztában van azzal, milyen kitartó, következetes és áldozatos munka rejlik a cím mögött.

A Zöld Óvoda hálózat munkáját a bázisintézmények segítik. 2009 és 2015 között régiónként egy-egy, összesen 7, 2016-tól pedig 19 megyei és 1 budapesti bázisintézmény segíti a program megvalósulását és a hálózat működését.

A jubileumi év a szakmai fejlődés területén is eredménye volt. 2021-ben elkészült a „Fenntartható Fejlődési Célok támogatásának lehetőségei a Zöld Óvodákban” című szakmai segédanyag, majd az óvodapedagógusok közreműködésével a kapcsolódó Ötlettár is. Mindkét szakmai anyag elérhető a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának honlapján (https://zoldovoda.hu/szakirodalom/fenntarthato-fejlodesi-celok-tamogatasanak-lehetosegei-a-zold-ovodakban, https://zoldovoda.hu/UserFiles/Files/jubileum/Dupakne_Hogyan_tovabb_Zold_ovoda.pdf).

Új továbbképzési lehetőség is nyílt az érdeklődők számára, „Újszerű tartalmak a fenntarthatóságra nevelésben, Zöld és leendő Zöld Óvodák számára” címmel 30 órás továbbképzést sikerült akkreditáltatni 2021-ben.

2021 őszétől kezdődően a Fiúról Apára program keretében, minisztériumi támogatással 20, főleg Zöld óvodákból érkező pedagógus vehetett részt a „Környezetvédelmi Négy elem módszertan Óvodapedagógus képzésen”.

Fieder lldikó főosztályvezető ismertette a jövőbeni terveket is. A pályázati rendszer töretlen fenntartása mellett a következő nevelési évben az egyik fő cél a hálózatosodás szorgalmazása a Zöld Óvodák körében. Ezzel elősegíthetjük a megszerzett tudás, tapasztalat átadását, a szoros szakmai kapcsolatok kialakulását. A bázisintézmények koordinálásával szerveződjenek találkozók, szakmai napok, műhelyfoglalkozások, pezsdüljenek fel a kommunikációs csatornák.

Szeretnénk továbbá, ha erősödne a határon túli magyar óvodákkal való kapcsolat, ebben is számítunk a bázisintézmények összefogó tevékenységére.

A záróesemény programja szakmai előadásokkal folytatódott. Meghívott előadóként Dupákné Gecse Adél szakértő (Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ) tartott előadást „Hogyan tovább Zöld óvodaként” címmel ( https://zoldovoda.hu/UserFiles/Files/jubileum/Dupakne_Hogyan_tovabb_Zold_ovoda.pdf), majd Zsótér Melinda tagóvoda-vezető, a Nógrád megyei Zöld Óvoda Bázisintézmény vezetője (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvodája) tartott rövid ismertetőt a Nógrád megyei bázisintézményi tevékenységről „Felelősséggel a megkezdett úton” címmel (https://zoldovoda.hu/UserFiles/Files/jubileum/felelosseggel.-.-.-1145-.pdf). Észak-Magyarországról átugrottunk a Dél-Dunántúlra. Borsós Zsófia, a Zöld Híd Alapítvány szakmai vezetője a „Zöld Óvodák a Dél-Dunántúlon című előadásában” egy, az óvodai intézmények és egy civil szervezet közötti példaértékű együttműködést, szinergiát mutatott be. Előadásának egyik kulcsmondata: „A Zöld Óvoda működés fejlődési lehetőség, nem teher.” (https://zoldovoda.hu/UserFiles/Files/jubileum/Zo-Halozatosodas-a-DDR-ban-Borsos-Zsofia.pdf)

Az előadáshoz feltett kérdések és hozzászólások során körvonalazódott az igény arra, hogy a dél-dunántúlihoz hasonló támogató rendszer milyen hasznos lehetne az ország többi régiójában is.

A rendezvény szakmai része egy kisfilmmel zárult, amely a „Hálás vizek” című interaktív bábelőadás egy részletét mutatta be. Fiúról Apára Program kertében megvalósuló, Gévai Csilla meseíró és illusztrátor által megalkotott bábelőadáson a jubileumi év során, minisztériumi támogatással, 37 Zöld Óvoda óvodásai vehettek részt.

A szakmai rész után került sor a jubileumi év során meghirdetett pályázatok nyerteseinek díjazására, továbbá a Zöld Óvoda bázisintézmények éves szakmai támogatásának az átadására. A díjakat és a támogatást Fieder Ildikó főosztályvezető és Lükőné Örsi Gabriella könyvtári főigazgató-helyettes adta át. A díjazottak oklevelet és könyvutalványt vehettek át, a bázisintézmények emléklapot és szakmai kiadványokra fordítható könyvutalványokat kaptak.

„Zöld Óvodás vagyok” rajzpályázat díjnyertes alkotásai:

 • Torma Panka „Levendulás ovikertünk” (Nagykanizsa Központi Óvoda Miklósfai Tagóvodája),
 • Németh Anna Sára „Békalesen” (Jászberény Város Óvodai Intézménye Központi Óvoda),
 • Balajthy Blanka, Nagy Vilma, Songoro Manna, Vizer Rozi, Tóth-Lenk Matild „Kertünk madarai” (Budapest Főváros  II. Kerületi Önkormányzat Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda),
 • Péter Hanna „Locsolás a veteményeskertben” (Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda),
 • Dávid Zsófia „Fürkészünk az arborétumban” (Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda)

Esszépályázat díjnyertes alkotásai:

 • Ácsné Buzai Erika (Trefort Téri Óvoda Jereváni Kék Tagóvoda): „Kissé korán, de megesküdtünk. Igaz, csak játékból.”
 • Mikoláné Kaltenecker Krisztina (Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája)
 • Mongyi Marianna (Kiskunhalasi Napsugár Óvodák): „Rókáné függönye”,
 • Szabó Mónika (Bárczay Anna Városi Óvoda): „Hogyan indult el a Zöld Óvoda útján a téglási Bárczay Anna Városi Óvoda”
 • Szokolszkyné Hangodi Éva (Tapolcai Kertvárosi Óvoda): „A Tapolcai-medence csodálatos vadvirágai”

Mese/vers, mondóka pályázat díjnyertes alkotásai:

 • Balig Zsuzsanna (Esztergomi Zöld Óvoda): „Az álom utazás”
 • Beregszászi Ildikó (Mezőtúri Városi Intézmény - Csoda-Vár Központi Óvoda): „Borzas, a puli kalandjai a városban”
 • Lakatos Eszter (Zuglói Egyesített Óvoda Tücsöktanya Tagóvodája): „Gombóc”
 • Béres Szandra (Kertvárosi Óvoda Illyés Gyula Tagóvodája): „Külön öröm”
 • Gönczöl Beáta (Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lomb utcai Tagóvodája): „Lomb”-os udvar
 • Keszthelyi Mónika (Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha): „Az állatok panasza”
 • Németh Anikó (Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha): „Lim-lom dal”

15 év eseményei, eredményei meghívásos pályázatra az alábbi intézményekből érkeztek be pályaművek:

Ajka Városi Óvoda Katica, Corvina Óvoda Ifjúság útja 1. alatti telephelye, Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda, Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Hortobágyi Utcai Telephelye, Hortobágyi Nyitnikék Óvoda, Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda, Komló Városi Óvoda Hunyadi utcai Tagóvodája, Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája, Mosonmagyaróvári Vackor Óvoda, Nagykanizsa Központi Óvoda Attila Tagóvodája, Nagykanizsa Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája, Nagykanizsa Központi Óvoda Kertvárosi Tagóvodája, Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde, Pusztaszabolcsi Városi óvoda és Bölcsőde Manóvár Óvoda Telephely, Rákosmenti Százszorszép Óvoda, Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvodája, Szegedi ÓVI Földmíves Utcai Óvodája, Szentesi Központi Óvoda Szent Anna Utcai Tagóvodája, Szombathelyi Mocorgó Óvoda, Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda, Tiszafüredi Óvodák, Váci Alsóvárosi Óvoda, Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája, Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Központi Óvoda telephely.

A pályaműveket folyamatosan közzétesszük a Zöld Óvoda honlapon.

Külön elismerésben részesült a Veszprémi Szent Margit Római Katolikus Óvoda a „Főzni jó” receptgyűjtemény összeállításáért (https://zoldovoda.hu/hu/hirek-kepzesek/jubileumi-ev/mire-megyunk-egyutt-te-hogy-csinalod).

A jubileumi év során végzett kiemelkedő kommunikációs tevékenységéért oklevelet kapott a Szegedi ÓVI Földmíves Utcai Óvodája és a Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája.

Minden pályázónak, résztvevő intézménynek köszönjük a munkáját, a nyerteseknek pedig szívből gratulálunk!