Új továbbképzés a Zöld Óvodai tevékenységtartalmak fejlesztéséhez

Az Agrárminisztérium kiemelten támogatja a kisgyermekkori környezettudatosság alapozását, fejlesztését. Elkötelezettségére tekintettel a szaktárca 2021-ben a Zöld és nem Zöld Óvodák részére hiánypótló továbbképzés kidolgozását kezdeményezte és a továbbképzési program akkreditálására a tavalyi évben sor is került. A továbbképzés címe: „Újszerű tartalmak a fenntarthatóságra nevelésben a Zöld és leendő Zöld Óvodák számára”. A 30 órás pedagógus-továbbképzést az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete akkreditáltatta a jelenleg hatályos jogszabályok alapján.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a fenntarthatóságra nevelés legfontosabb nemzetközi és hazai dokumentumait, a Fenntartható Fejlődési Célokat, a Zöld Óvoda pályázat és Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának legfontosabb újításait, a fenntarthatóságra nevelés helyét és szerepét a pedagógus előmeneteli rendszerben.

A képzés további célja, hogy a résztvevők

-          képessé váljanak a fenntarthatóság pedagógiáját mindennapos óvodai gyakorlatukba beépíteni a gyermekekkel, a szülőkkel és partnereikkel történő közös interakciók, együttműködések, tevékenységek során;

-          képessé váljanak a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével az önértékelésen alapuló önfejlesztés, illetve intézményfejlesztés megtervezésére és végrehajtására.

 A hazai óvodapedagógia értékei között található környezeti nevelést a 2006-ban életre hívott Zöld Óvoda hálózat még tovább erősítette, és kiterjesztette a fenntarthatóság óvodai tartalmaival, erős bázist jelentve valamennyi óvoda számára. Az elért eredményeket az Agrárminisztérium a továbbképzés során kívánja továbbadni. A képzés az intézmények tudásmegosztó tevékenységének bővítésére, disszeminációs gyakorlatához további segítséget kínál. Indokolja a továbbképzés létrejöttét a pedagógus életpályamodellben megjelent kompetenciaterület is.

A továbbképzés specialitása a blended képzési szerkezet: a 10 órás távoktatási szakaszban önállóan dolgozzák fel a kötelező irodalom anyagát. A kötelező irodalomban tett jártasságukat egy 20 kérdésből álló teszt segítségével igazolják.

A távoktatásos szakaszt követően a résztvevők a képzés további 20 óráját kétszer egy napos időtartamban elvégezhetik jelenléti vagy online-kontakt formában is, mindkét megvalósításra alkalmat ad a továbbképzési program akkreditációja. A továbbképzés gyakorlatorientált, döntően a résztvevők aktív tevékenységére építve, együttműködést igénylő egyéni, páros, és csoportos feladathelyzetekben, interaktivitást támogató formában valósul meg a jelenléti és az online kontakt formában is.

A továbbképzés megvalósulását jelenleg 10 fős szakértőkből és óvodapedagógusokból álló csoport támogatja, akik részt vettek a képzők képzésén Bács-Kiskun, Békés, Budapest, Nógrád és Somogy megyékből.

A továbbképzésről további információ a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer oldalán olvasható: https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7927

 

Érdeklődni és jelentkezni a programalapító Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületénél lehet: isze@isze.hu.

A továbbképzéssel kapcsolatos további információ az Agrárminisztériumtól a kfsf@am.gov.hu e-mail címen kérhető.