Esszé, mese, vers, mondóka író pályázat

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár pályázatot hirdet két kategóriában a „15 éves a Zöld óvoda pályázat” évforduló alkalmából óvodapedagógusok számára. „20 közül a legkedvesebb” címmel olyan esszé, vagy mese, vers, mondóka megírását várjuk, amely a Zöld Óvoda kritériumrendszer 20 pontja közül bemutatja azt az egyet, amely a legkedvesebb a pályázónak.

A pályázat célja: A környezetügyért (jelenleg Agrárminisztérium) és az oktatásügyért (jelenleg Emberi Erőforrások Minisztériuma) felelős tárcák, első alkalommal 2006-ban hirdették meg a Zöld Óvoda pályázatot. 15 év pályázattal mögöttünk hívjuk az óvodapedagógusokat, osszák meg egymással és velünk élményeiket, gondolataikat, tapasztalataikat.

A pályázók köre: Zöld Óvoda címet elnyert feladatellátási helyek óvodapedagógusai.

Pályázati kategóriák: A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg.

I. Esszé pályázat

A pályázat részletei: A pályázatra olyan esszé beküldését várjuk, amelyben az óvodapedagógus a Zöld Óvoda kritériumrendszer 20 pontja közül bemutatja azt az egyet,

1. amelyik a legkedvesebb számára a Zöld Óvoda eszmeiség megvalósításában, vagy

2. amelyik kifejezi a környezeti neveléssel kapcsolatos tapasztalatait a 20 pont egyikének tükrében.

A pályamű kritériumai:

1. csak saját, máshol még nem publikált munkával lehet pályázni;

2. műfaja esszé, melynek célja egy témával kapcsolatban felkeltse az érdeklődést, a szabad párbeszéd kezdeményezése, saját gondolat kifejtése;

3. tükrözi írója véleményét, nézőpontját, voltaképpen jól, sokszor szépirodalmi igénnyel megírt „gondolkodás”.

A pályamű formai követelményei:

1. a szöveg terjedelme ne haladja meg az öt oldalt (A/4 lapméret, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-ös sortáv, sorkizárt, margóméret 2 cm, oldalszámokkal ellátva);

2. fényképek csak mellékletben csatolhatók, a fényképek helyét, amennyiben releváns, kérjük a szöveg megfelelő részében jelezni.

 II. Mese, vers, mondóka pályázat

A pályázat részletei: A pályázatra olyan mese, vers, mondóka beküldését várjuk, amelyben az óvodapedagógus a Zöld Óvoda kritériumrendszer 20 pontja közül bemutatja azt az egyet,

1. amelyik a legkedvesebb számára a Zöld Óvoda eszmeiség megvalósításában, és

2. amelyiket játékos, az óvodások számára befogadható és az óvodapedagógiában mások számára is használható módon meg tud fogalmazni.

A pályamű kritériumai:

1. csak saját, máshol még nem publikált munkával lehet pályázni;

2. műfaja mese, vers vagy mondóka, melynek célja, hogya téma a gyermekekben rögzüljön és továbbadhatóvá váljon.

A pályamű formai követelményei:

1. a szöveg terjedelme ne haladja meg a két oldalt (A/4 lapméret, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-ös sortáv, sorkizárt, margóméret 2 cm, oldalszámokkal ellátva);

2. illusztráció (fénykép, rajz) csak mellékletben csatolható, helyüket, amennyiben releváns, kérjük a szövegben, a megfelelő helyen jelezni.

 

A pályaművek benyújtásának módja: A műveket elektronikusan, a szöveget pdf és word, a képeket, illusztrációt jpg/jpeg és pdf formátumban kérjük benyújtani a zoldovoda@mmgm.hu e-mail címre. A „tárgy” mezőbe kérjük beleírni: „esszé pályázat_pályázó neve”, vagy „mese pályázat_pályázó neve”. A pályaművekhez mellékelni kell a teljeskörűen kitöltött és aláírt Adatlapot, az Adatkezelési nyilatkozatot, amennyiben, a csatolt fényképeken óvodás gyermekek vannak, úgy a szülői beleegyezésére vonatkozó intézményvezetői nyilatkozatot.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 19.

A pályamunkák elbírálása:  2021. december 10. Az elbírálás eredményéről a pályázókat 2021. december 17-ig kiértesítjük.

A pályamunkák díjazása: Minden pályaművet közzéteszünk a www.zoldovoda.hu honlapon, és a facebook oldalon. Mindkét kategóriában a három legjobbnak ítélt pályamű alkotója oklevélben és ajándékban részesül, amelyek átadására 2022. januárjában a Zöld Óvoda, a Címmegtartó Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda pályázat eredményhirdetésekor kerül sor.

 További információ: zoldovoda@mmgm.hu

 

Letölthető mellékletek:

Adatlap

Adatkezelési nyilatkozat