Közlemény a Zöld Óvoda 2015 és Örökös Zöld Óvoda pályázat eredményhirdetéséről

2015-ben kilencedik alkalommal került meghirdetésre a Zöld Óvoda és harmadik alkalommal az Örökös Zöld Óvoda minősítő címre vonatkozó nyílt pályázat, melyet a 263 pályázó közül összesen 252 feladat-ellátási hely nyert el.

A „Zöld Óvoda" és „Örökös Zöld Óvoda" címeket tanúsító oklevelek átadására 2015. december 16-án a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárnak otthont adó Vajdahunyadvárban került sor. Az ünnepélyes címátadás szakmai nap keretében zajlott. 

A szakmai délelőttöt Dömötör Csaba főosztályvezető, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztályának vezetője nyitotta meg.

Lampert Bálint tanársegéd (Nyugat-Magyarországi Egyetem Neveléstudományi és Szociális Képzési Intézet Pedagógiai Intézeti Tanszék) Környezeti nevelési kihívások a civil szektor szemszögéből című előadásában egy környezeti nevelési ajánlást mutatott be, melyet vezetésével a Humusz Szövetség munkacsoportja állított össze. Az ajánlás elsősorban azoknak a döntéshozóknak szól, akik érdemben tehetnek a hazai környezeti nevelés ügyéért, bemutatva nekik azokat a lehetőségeket, ahol a civil szervezetek elősegíthetik a környezeti nevelés gyakorlatának fejlesztését.

Dr. Hartl Éva egyetemi docens (Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar) „Erdőben, jártunk keltünk…” Pedagógus- erdész kommunikációval és szakmai együttműködéssel a környezettudatosságra nevelésért” című előadásában az óvodapedagógus - erdész partnerkapcsolat lehetőségeit és gyakorlatát mutatta be a környezeti nevelés területén. Rávilágított az óvodában a természeti, erdei környezetben, az együttműködés jegyében szervezhető programokra - kirándulások, jeles napok, erdészeti erdei iskolák erdei óvodai programok, projektek - melyek az erdészek hiteles jelenlétével és közreműködésével segítik az óvodás gyermekek környezettudatos attitűdjének kialakulását. Hangsúlyozta a pedagógus-továbbképzések szükségességét. Bemutatott két, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet által kidolgozott, az erdész-pedagógus kommunikáció jegyében született pedagógus-továbbképzést, a 60 órás akkreditált „Környezetünk az erdő” és a 3 szemeszteres Erdőpedagógiai szakirányú továbbképzést. Végezetül részletesen ismertette a Benedek Elek Pedagógiai Kar óvodapedagógus szak hallgatói képzésében évek óta hatékonyan működő erdész-pedagógus kommunikáción és szakmai partnerségen alapuló jó gyakorlatát.

Az okleveleket Román István, a Földművelésügyi Minisztérium agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkára, és Thaisz Miklós főosztályvezető, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztályának vezetője adta át. A díjazottakat köszöntötte, és a címátadó ünnepséget megnyitotta Dr. Estók János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója.

A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak – ezen belül a hazai jellegzetességeknek – megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele.

A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen, és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.

A Zöld Óvoda program célja a fenntarthatóságra nevelés, az óvodás gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának megalapozása, alakítása a természetben végzett foglalkozások, kirándulások során. A program segít a pedagógusok, a szülők, a helyi közösségek környezettudatosságának formálásában, a „Zöld Óvodához" tartozó lakóközösségek értékeinek megismerésében, a védelem fontosságának felismerésében. Az óvodákban nemcsak a természeti értékek tiszteletét, de rendkívül sokoldalú tudásanyagot is átadnak a gyermekeknek.

Az ez évi pályázati adatok is igazolják, a Zöld Óvoda program további erősödését, eredményes működését: 2015-ben 132 először, 106 ismételten, „Örökös Zöld Óvoda" címet 14 feladat-ellátási hely kapta meg. Összesen tehát 252 óvodai feladat-ellátási hely nyerte el a címet, ezzel is igazolva azt, hogy folyamatosan bővül a fenntartható fejlődés érdekében elkötelezett óvodai feladat-ellátási helyek száma. Ebben az évben átadott oklevelekkel együtt közel 800 (785) feladat ellátási hely rendelkezik a „Zöld Óvoda” minősítő címmel, 52 óvodai feladat-ellátási hely az „Örökös Zöld Óvoda” címmel. (Mindösszesen: 837)

Az idei nyertesek listája itt olvasható.

Gratulálunk a nyerteseknek!

Az oklevélátadáson készült képek megtekinthetők a galériákban vagy csomagolt fájlként az összes fotó egyben letölthető.