Szakirodalmak

1. Bihariné dr. Krekó Ilona - Kanczler Gyuláné dr: Az óvodai környezeti nevelés módszertana

Bevezetés a kiadvány elé: A környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés áthatja az óvodai nevelés egész folyamatát, idézet a bevezetőből (megjelent 2019-ben)
„A jegyzet megírásával az volt a célunk, hogy segítsük hallgatóink felkészülését a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseinek, elveinek érvényesítéséhez óvodai nevelőmunkájukban. A környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés áthatja az óvodai nevelés egész folyamatát. A környezet ismeretére, szeretetére és védelmére nevelés, a környezettudatosság, a környezetkultúra alakítása folyamatosan történik, beépül a gyermek valamennyi tevékenységébe. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában az óvodás gyermek természettudományos szemléletének tudatos alapozása „A külső világ tevékeny megismerése” elnevezésű tevékenységformában jelenik meg. Ennek a tevékenységi formának a tartalmát a környezet élő és élettelen alkotóinak, azok jellegzetességeinek, a közöttük lévő összefüggéseknek és matematikai jellemzőinek változatos sokasága adja. Az óvodák helyi programjaiban az óvodapedagógus által szervezett foglalkozás megnevezése igen sokféle. Mi maradtunk a környezeti nevelés használata mellett. Napjaink új pedagógiai kihívása a fenntarthatóság pedagógiája, amely továbblépést jelent a környezeti nevelés történetében. Ennek lényege a környezeti nevelés fogalmi kibővülése, tartalmának és módszereinek gazdagodása, ember és környezetének viszonyában a 21. század kihívásainak való megfelelés erőteljesebb hangsúlyozása. Ezek a következők: környezet- és egészségtudatosság; a jövő iránti elkötelezett felelősség; új, másféle szemlélet az energiafelhasználásban, a hulladékkezelésben. …”

2. Zöld könyv – Hasznos tanácsok, jó gyakorlatok a környezeti nevelésben

Kiadó Erdei Iskola Egyesület 2012.

Szerkesztő: Kurucz Lászlóné

Lektorálta: Dr. Németh Ibolya

 

„Bevezetés

… Hogy mi szolgálja, mi segíti a környezettel harmonikus életvitelt – bizony – ezt tanulnunk kell! Tanulni, de nem csak írott anyagokból, hanem a gyakorlati életből is. Különösen igaz ez a gyermekkorra, amikor a világra csodálkozó, a mindennapokat átható, a természettel harmóniában működő jó gyakorlatok részese lehet. …

Könyvünkkel, a benne található jó gyakorlatokkal bővíteni szeretnénk a már eddig is színes palettát.

Kívánom, hogy a kiadvány lapozgatása közben az olvasónak még újabb, saját egyéniségének és intézményének megfelelő ötletei szülessenek!

Kurucz Lászlóné

Szerkesztő”


3. Vásárhelyi Tamás: Beporzó barátaink (Természeti kincseink a Hegyvidéken, 2021./2.

Kiadó: Hegyvidéki Zöld Iroda, Budapest 2021.

„KÖSZÖNTŐ

…Nekünk csak szépek, illatosak a virágok, de a beporzó rovarok számára az életet jelentik. A mi számunkra pedig a beporzó rovarok jelentik az emberhez méltó élet egyik zálogát, kiderül majd, hogy miért. Mindenütt ott vannak, ahol virág van, még az ablakláda körül is. Nem árt tudni, hogy kik ők, és hogy a virágok – és az emberek – létezése milyen csodásan bonyolult folyamatok eredménye. A szerző, aki a Hegyvidéki Méhbarát Hálózat programjának résztvevője, szeretettel ajánlja ezt a füzetet minden természetkedvelő polgárnak a kerületben és azon túl is, a magyarok lakta területeken. …”

https://www.hegyvidek.hu/download.php?docID=78044&fbclid=IwAR3Y_yaIcghLkH1O3hhZrxCLozXnmmNP-TTsE10_2rPbVClV8w70oLQru_U 


4. Felhívás - február végén érdemes elkészíteni és kihelyezni a méhecskehoteleket, amikkel a lakosság is rengeteget tehet a beporzó rovarok védelméért!

„A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a lakosság, a gazdálkodók és az önkormányzatok figyelmébe ajánlja a rendkívül egyszerű, ugyanakkor nagyon látványos méhecskehotel-eszközcsoportot, amivel erkélyen, ablakpárkányon is hatékonyan és hiánypótló módon segíthetjük a szelíd beporzók szaporodását már kora tavasztól.”

(Részlet a cikkből)

https://www.mme.hu/februar-vegen-erdemes-elkesziteni-es-kihelyezni-mehecskehoteleket-20200224?fbclid=IwAR2RgbE5o69iaROlzS2hp6kRJpl5TvAAT2JKmLCTqQ1vx84nM23hf8kg0kM 


5. Beporzók a kertünkben, avagy a háttérben munkálkodó természet

MTA Ökológiai Kutatóközpont 2018.

Szerkesztette: Kovács-Hostyánszki Anikó

Ebből a kiadványból közérthető nyelven ismerkedhetünk meg a beporzás, beporzók és a kettejük szerepével életünkben, valamint arról, mit tehetünk védelmükért.

Szép fotókkal és grafikákkal (nevük a kiadvány végén szerepel) segítve a tanulást.

 https://obi.ecolres.hu/sites/default/files/Beporzok_a_kertunkben_online_verzio.pdf 


6. Intézmény zöldítés háttéranyag

Készítette: Magyar Természetvédők Szövetsége

A projektet a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja támogatta

„Bevezetés

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) több, mint 100 hazai környezet- és természetvédő szervezet közössége. Tagszervezeteinkkel évek óta folytatunk szemléletformáló programokat. Hiszünk abban, hogy a tanulás nem csak kötelesség, hanem egy izgalmas kaland is. Hisszük azt is, hogy a kíváncsiság és a tudásvágy ott van minden gyerekben, csak ki kell csalogatni azt. Mint ahogy az is meggyőződésünk, hogy minden téma, legyen az bármely összetett vagy bonyolult, elmagyarázható a legkisebbeknek is, ha azt megfelelő módon, a gyerekek saját nyelvén, izgalmas formában mutatjuk be. Ezzel a szemlélettel készítettük jelen összefoglalónkat is, melynek célja, hogy bemutassuk, hogyan lehet egy óvoda vagy iskola udvarán egyszerűen és minimális anyagi ráfordítással rovar- és madárbarát kertet létrehozni és fenntartani. A témákon belül ötletlistákkal mutatjuk be a kapcsolódó lehetőségeket, az ötletlista mellett segítséget nyújtunk a téma feldolgozásához is. Reméljük, hogy kiadványunkat hasznosnak találják és a kialakított kertben örömüket lelik majd.

https://mtvsz.hu/dynamic/intezmeny_zoldites.pdf 

7.   Bombini és barátai

Gyerek foglalkoztató

Kiadó: Közép-magyarországi Zöld Kör

A „Bombini és barátai” című foglalkoztató füzet az Agrárminisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.

Ismerd meg Bombinit és barátait! Ha velünk tartasz, rengeteg érdekességet megtudhatsz a kertünkben élő állatokról. Eláruljuk, mennyire fontos szerepük van a természetben, és azt is megtudhatod, miért olyan fontos, hogy barátságban éljünk velük.

8. Barátságban a beporzókkal ajánlás óvodapedagógusoknak és óvodás korosztállyal foglalkozóknak

http://kmzk.hu/wp-content/uploads/2020/05/bombini_foglalkoztato.pdf 

Összegyűjtötte: Jantnerné Oláh Ilona Paks, 2021.

„Előszó
… Mindnyájuknak jól jöhet egy ilyen összeállítás, amiből lehet válogatni, ahonnan lehet tippeket kölcsönözni. Az óvodákban más a helyzet, hacsak épp nincs aktív fertőzés, az óvodák működnek. Ott közvetlenül is kipróbálható sok játék, megvalósítható sok ötlet. Ennek az anyagnak az a célja, hogy felhívja a figyelmet a beporzók pótolhatatlan tevékenységére, valamint, hogy enyhítse, megfordítsa azokat a negatív beidegződések, amik a rovarokkal kapcsolatban kialakultak az emberekben. Keressék a további forrásokat is a www.beporzoknapja.hu illetve a www.mkne.hu oldalakon, és bárhol, amit ez az összeállítás és a többi gazdag anyag kínál.

Vásárhelyi Tamás”

http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/02/Bar%C3%A1ts%C3%A1gban-a-beporz%C3%B3kkal.pdf?fbclid=IwAR35D1mZBB3Fp-5dYFTZKrgdtRMwcLRAwDNFyYU6xlPzJ0jTb5n0VMpxJOc 

9. Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010

 Harmadik, javított kiadás

Szerkesztette: Vásárhelyi Judit

 

Utolsó változat a MKNE honlapjáról tölthető le. (https://mkne.hu/)

„Bevezetés (20. oldal)

A Stratégia Magyarországon, valamennyi színtéren működő környezeti nevelők számára ad ajánlásokat a következő 3–6 év legsürgetőbb teendőit illetően. Kitekintése számos esetben ennél hosszabb távú. Arra törekedtünk, hogy a Stratégia az elvek és óhajok megfogalmazásakor ne szakadjon el a valóságtól, valós helyzetfelmérés és értékelés alapján lehetőleg konkrét javaslatokat tegyen.”

https://mek.oszk.hu/13400/13463/13463.pdf 

 

10. Ráczné Németh Csilla Négy évszak az óvodakertben – Iskolakert-füzetek 2.

Kiadó: Iskolakertekért Alapítvány Budapest, 2017.

Szerkesztette: Papp László

„Bevezető gondolatok

… Jelen kiadvány segítséget kíván nyújtani azon óvodapedagógus kollégáknak, akik szeretnék a gyermekek számára folyamatosan biztosítani a természettel, növényekkel, állatokkal való ismerkedést, az óvodakert változatos élővilágának felfedeztetését, fejlődésük figyelemmel kísérését, a róluk való gondoskodást. Praktikus tanácsokat gyűjtöttem csokorba évszakonként, hogy a kertészkedést siker koronázza, a gyermekekkel végezhető tevékenységek ötlettárát havonta csoportosítottam. Korszerű pedagógiai módszerek (projekt, kooperatív tanulás) alkalmazásával készült tervezeteket mutatok be a napi, heti gyakorlat megvalósításához. Kívánom, hogy legyen az óvodakert örömteli felfedezések, élmények helye, ahol a gyermekek szívesen tevékenykednek, sok ismeret birtokába jutnak!”

11. ÚTMUTATÓ A FENNTARTHATÓ JÖVŐHÖZ Hogyan járulhat hozzá Magyarország a fenntarthatósági célok megvalósításához?

Készítette: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2020.

„Kiadványunkkal szeretnénk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia céljait és üzeneteit világosan és tömören, a szakszövegek bonyolultsága nélkül, érthetően, de nem leegyszerűsítő módon bemutatni. Bár a "fenntartható fejlődés" fogalma sokszor tűnik ködösnek, a fenntarthatóság követelményeinek figyelembevétele mégis legelemibb érdekünk, mert a fenntarthatóság helyes mai érvényesítése a jövő jólétének alapja.”

Bartus Gábor Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács/Titkár

 

12. Nótinné Csikós Marianna: Közösségépítő játékok az óvodában

www.neteducatio.hu  2017.

A közösségi játékokról (4. oldal)

„…A gyermek játéka ugyanakkor szocializál. A szocializáció folyamat, amely által az egyének olyan tudásra, képességekre és állapotokra tesznek szert, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy a különböző csoportoknak és a társadalomnak többé-kevésbé hasznos tagjaivá váljanak. Az együttes élmény biztonságot ad, kísérletek bizonyítják, hogy az együttesség a csoportban lévő gyermekek számára olyan többletet adhat, amely módosíthatja viselkedésük színvonalát. A közösséggé való formálás céljai közzé tartozik, hogy a csoportba járó gyermekek megismerjék egymást, új barátságok köttessenek, a csoport „egybekovácsolódjon”, tudjon együtt játszani, alkotni és segítsék egymást.”

https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/06/Koezoess--g--p--t---j--t--kok-e-book.pdf 

 

13. NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére

Írta és szerkesztette: Sebők Éva

Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013

„Bevezető

Kedves Olvasók! Kedves Kollégák!

A mai társadalmi fejlődés elvárása, hogy a gyermekek fogékonnyá váljanak az őket körülvevő környezet értékeinek megbecsülésére, megvédésére. Az óvodapedagógusok feladata olyan szemlélet alapozása, amely a nevelésben hangsúlyt fektet az értékek felismertetésére, megvédésére, és ezzel rávezeti a gyermekeket arra, hogy miként lehet megvédeni, fenntartani a természeti kincseket. Közvetlen tapasztalási, élményszerzési módokkal megismertetni az óvodásokkal azt a gazdálkodási módot, amely lehetővé teszi az ember és természeti környezete közötti harmonikus együttélést.

… Az erdei óvoda az élménypedagógia színtere, speciális helye a környezeti nevelésnek. Alkalmas arra, hogy a gyermeket közelebb hozzuk a természethez, megérezze, megtapasztalja a különböző élőhelyeket, mint természetes élettereket. Ennek teszünk eleget, amikor erdei óvodai foglalkozást szervezünk.

Az útmutató célja, hogy az óvodapedagógusok és az erdei óvodai szolgáltatók ismereteket szerezzenek a Natura 2000 európai ökológiai hálózatról, céljáról. Lehetőségeket, kivitelezhető foglalkozásokat ajánl, ötleteket ad az erdei óvoda sikeres megvalósításához. …

Sebők Éva

http://docplayer.hu/419845-Natura-2000-tananyagfejlesztes.html 

 

14. A legzöldebb 39 játék gyűjteménye

39 “zöld” játék gyűjteménye, melyet a Tengerecki “Legzöldebb Pedagógus” versenyben részvevő játékosok írtak, gyűjtöttek.

Mindegyik kipróbált játék, pontos leírással. 26 oldal. Intézményi felhasználásra ajánljuk.

Ingyenes letöltés. 2021. 08. 06.

https://tengerecki.hu/termek/a-legzoldebb-39-jatek-gyujtemenye/ 

 

15. Starry, a bátor tokhal kalandjai

Ingyen letölthető kis színező füzet és könyvecske

Ennek a kis gyerekkönyvnek a célja, hogy jobban megértsük a tokhalfajok élete során tapasztalható kihívásokat, és támogatást nyújtson e csodálatos „élő dinoszauruszok” megmentéséhez.

A folyók védelme és természetes állapotuk megőrzése egyaránt előnyös a vízi élőlények, és az emberi társadalom számára, amely vonzó rekreációs területekhez, tiszta vízhez és egészséges halakhoz juttat mindannyiunkat.

A kis színező füzet magyar nyelven letölthető itt.

A kis könyvecske magyar nyelven letölthető itt.

https://eionet.kormany.hu/starry-a-bator-tokhal-kalandjai 

 

16. Legyél te is ételmentő!

https://greenfo.hu/hir/legyel-te-is-etelmento-2/ 

Első korcsoport: 5–7 ÉVESEK

Kiadja Food and Agriculture Organization of the United Nations és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes Titkársága Budapest, 2020

Feltüntetendő hivatkozás: Ez a mű eredetileg az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) gondozásában jelent meg angolul a következő címmel: Do Good: Save Food. Eltérések esetén a kiadvány eredeti nyelve az irányadó.

Kötelezően feltüntetendő hivatkozás: FAO és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes Titkársága. 2020. Legyél te is Ételmentő! Budapest

 „Előszó

… Ha megtanítjuk a fiatalokat arra, hogy jobban értékeljék az ételt, máris sokat tettünk annak érdekében, hogy megtörténjenek azok a magatartásbeli változások, amelyek által az élelmiszer-pazarlást csökkenthetjük.

A „Legyél te is Ételmentő!” című kiadványsorozat ilyen megfontolásból készült. Ez az oktatócsomag egy átfogó, tudományos és inkluzív fejlesztési folyamat eredménye, mely többek – állami és civil szereplők – bevonásával készült. …

A kiadványsorozat egy holisztikus szemléletű élelmiszer-rendszert mutat be olyan kommunikációs stílusban és eszközökkel, amelyek alkalmasak arra, hogy felhívják a gyerekek figyelmét a problémákra. Összeállításakor arra törekedtünk, hogy a pedagógusoknak módjuk legyen az általuk leginkább relevánsnak tartott elemek kiválasztására és alkalmazására. A csomagban példák és tippek is találhatók arra vonatkozóan, hogyan válhat a gyerekekből aktív „ételmentő”, illetve hogyan mozdíthatják elő ők maguk is ezt a szemléletváltozást a főbb gondolatok továbbadásával családi és baráti körben. …

Bízunk benne, hogy ez a kiadványsorozat gondolkodásra és cselekvésre ösztönzi majd a gyerekeket és családtagjaikat az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében.

Anna Lartey

Igazgató

Táplálkozási és Élelmiszer-rendszerek Divízió”

http://www.ajbh.hu/documents/10180/2917711/legyel_te_is_etelmento.pdf 

Ételmentőt keresünk! - Ajánló a magyar kiadáshoz

http://www.ajbh.hu/documents/10180/2917711/etelmento_segedlet.pdf/583777d2-ea74-b735-d26e-e105f5a951c3 

 

17. Maradék nélkül az élelmiszerpazarlás ellen (tanári változat)

Felelős kiadó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2018.

Szerkesztette Dr. Kasza Gyula

 

„Tisztelt Oktató!

Ön a Maradék nélkül élelmiszerpazarlás megelőzésére irányuló kommunikációs program tanároknak szóló kiadványát tartja a kezében. A vásárlói magatartás kialakulása már gyermekkorban elkezdődik, ezért ezen a területen is törekedni kell a széles körű ismeretátadásra, hogy a következő generáció tudatosabban, fenntarthatóbb módon vásároljon. A gyermekek tudásának bővítésével közvetve pedig a szülők szokásaira is pozitív hatás gyakorolható. … Reméljük, hogy a „Maradék nélkül” oktatási anyag a szemléletformálás eredményes eszközévé válik, és hatékony segítséget nyújt Önnek az ismeretek átadásában.

a Maradék nélkül csapata Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/886114/Marad%c3%a9k+N%c3%a9lk%c3%bcl_tana%cc%81ri+ke%cc%81ziko%cc%88nyv_honlapra.pdf/38784071-b2b4-86b2-0125-f878948765f1 

 

18. Maradék nélkül az élelmiszerpazarlás ellen

Felelős kiadó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2018.

Szerkesztette Dr. Kasza Gyula

 

„Kedves Tanuló!

… Az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemnek most Te is aktív részese lehetsz!

Lássuk, hogyan!

Ebben a kiadványban rengeteg érdekességet olvashatsz az élelmiszerhulladékokról. Megismerheted, milyen káros hatásaik vannak, hogyan lehet megelőzni és miként lehet kezelni, ha semmiképpen nem kerülhetjük el keletkezésüket. Számostippet és trükköt tanulhatsz, amelyeket a mindennapi életben alkalmazva a Te otthonodban is kevesebb élelmiszerhulladék fog keletkezni.

Reméljük, hogy kiadványunkat forgatva érdekes és hasznos ismeretekre fogsz szert tenni!

A játékos tanuláshoz sok sikert kíván Neked:

a Maradék nélkül csapata

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/886114/Marade%cc%81k+ne%cc%81lku%cc%88l+tananyag.pdf/971d9dc8-d839-bec6-7b12-7e362bcc2a33 

 

19. 52 ötlet a biológiai sokféleség védelmében

A kiadvány francia és holland nyelvű kiadását a Belga Királyi Természettudományi Intézet gondozta. A mű eredeti változatát 2009-ben tették közzé „366 ötlet a biológiai sokféleség védelmében” címmel, a biológiai sokféleség nemzetközi éve (2011) keretében.

Magyar fordítás és átdolgozás © Európai Unió, 2011.

A sokszorosítás – a forrás feltüntetésével – kizárólag akkor engedélyezett, ha nem kereskedelmi célokat szolgál

„Előszó

… Mindannyian hozzájárulhatunk a biológiai sokféleség megőrzéséhez, és szükség is van mindenki segítségére. Mindenki képes kis mértékben változtatni napi szokásain anélkül, hogy az jelentős mértékben befolyásolná életstílusát. Az ilyen kis változtatások együttes hatása már segítség lehet.

Reméljük, hogy az ebben a praktikus útmutatóban összegyűjtött tippek segítségével Ön is hozzájárul a kedvező változásokhoz. A helyben termelt, szezonális élelmiszerek fogyasztása, a vízpazarlás csökkentése, az ételhulladékok komposztálása, vagy a környékünkön élő állat- és növényfajok jobb megismerése… ha mindenki akár csak néhányat is megfogad ezek közül az egyszerű tanácsok közül, az jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy természeti erőforrásainkat megőrizzük a jövő nemzedékek számára.

Janez PotočnikEurópai környezetvédelmi biztos”

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/hu.pdf 

20. Zöld Föld

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával

Oktatási Hivatal, 2021

Nyomta és kötötte: Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen

https://kbka.org/tankonyv/?fbclid=IwAR3NYIuPXtuMevlsausprr7OWF9XRH3D6TL8kM0cdZcUUOlDZj-2xaMzczQ&cn-reloaded=1 

„Miért született a tankönyv?

A fenntarthatóság napjaink egyik legfontosabb kérdésévé vált, a világ válaszút elé érkezett. A mi választásunk, hogy megvédjük természeti erőforrásainkat magunk és a jövőnk számára.

A Zöld Föld fenntarthatósági tankönyv és nevelési-oktatási program célja, hogy felhívja a fiatal generációk figyelmét a fenntarthatóság, fenntartható életmód fontosságára. …

Az oktatás jövőformáló erejével most lehetőségünk nyílik arra, hogy egy jobb világot teremtsünk.”

https://kbka.org/downloads/OH-FNT910TA__teljes.pdf