Zöld Óvoda címátadó rendezvény 2024. április 16.

Budapesten, a Pénzügyminisztérium Pénztártermében ünnepélyes keretek között vehették át a Zöld Óvoda minősítő címet tanúsító okleveleiket a 2023. évi pályázat nyertes óvodái. 

A címátadó rendezvényt Dr. Raisz Anikó az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy az óvodai környezeti nevelés összetett, izgalmas és a jövőnk szempontjából rendkívül fontos pedagógiai terület. A Zöld Óvoda cím ennek a szép, de időnként fáradságos nevelő munkának az erkölcsi elismerését jelenti. A Zöld Óvoda programon keresztül olyan erős kapocs alakulhat ki a gyermek és a természet között, amely alapjaiban határozza meg a természeti környezethez való hozzáállását. Ez a kisgyermekkori környezeti nevelés szilárd alapot adhat, amelyre tovább építhetők az általános és középiskolákra kiterjesztett környezeti nevelési programok is. Megköszönte az óvodapedagógusok elhivatottan és türelemmel végzett munkáját és gratulált a díjazottaknak. 

Ezután három szakmai előadás következett a klímaváltozással, a fenntarthatósággal összefüggésben, valamint a bábozás nevelésben betöltött szerepéről. 

 

Klímaszorongás ellen fenntartható táplálkozással?

Soós Viktória pszichológus, fenntarthatósági kommunikációs szakértő

Előadásában rámutatott, hogy a klímaváltozás negatív hatással van a mentális egészségre, és a fiatalok különösen veszélyeztetettek. A klímaszorongás sikeres kezeléshez változtatásra és holisztikus megközelítés van szükség. Kiemelte, hogy minden módszer, ami lehetőséget teremt a természettel való kapcsolódásra hatékonyan segíthet a klímaszorongás oldásában, ilyen például a természetterápia, az erdőfürdő, a kertészkedés. Példákat mutatott arra, hogy milyen egyéni döntések, milyen mértékben járulhatnak hozzá a klímaváltozás elleni küzdelemhez, hisz nem csak klímakrízis, de reménykrízis is van. (Soós Viktória előadása PDF) 

 

Zöld Óvoda – zöld út, avagy környezetvédelem és fenntarthatóság az óvodában, pedagógusminősítés szakértői, tanfelügyelői szemmel

Kardosné Nagy Mária címzetes óvodavezető, vezető óvodapedagógus, mesterpedagógus (szakértő, tanfelügyelő, auditor)

Az előadásának témája a 2013-tól bevezetett és azóta kisebb-nagyobb módosításokkal működő a Pedagógus életpálya modell minősítési, tanfelügyeleti és auditálási rendszere. Megosztotta a saját és a szakértőtársai szakértői, tanfelügyelői, auditori munkáiból eredő tapasztalatokat, értékeléseket, elemzéseket. (Kardosné Nagy Mária előadása PDF) 

 

Ne habozz, bábozz!

Bagi Márta Anna mesterpedagógus, tagintézmény igazgató, a Magyar Bábjátékos Egyesület elnöke 

Érdekfeszítő előadásában az alkalmazott bábjáték jelentőségét, a mindennapi használat szükségességét állította fókuszba. Célkitűzése az volt, hogy az óvodai bábjáték egyszerűségére hívja fel a figyelmet. Rámutatott arra, hogy hogyan teremthető meg a bábjáték lehetősége az óvodákban. Mi minden használható bábnak, és a gyermekek maguk is mennyi mindenből készíthetnek bábot, valamint a báb, mint eszköz miként tudja szolgálni az egyes nevelési területeket, a tudás átadását, kezelni a mindennapok kihívásait, támogatni az anyanyelvi kompetenciák fejlesztését. (Bagi Márta Anna előadása PDF)

 

Hivatalos köszöntők

Keszthelyi Nikoletta környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár (Energiaügyi Minisztérium)

Keszthelyi Nikoletta köszöntőjében elmondta, hogy 2023-ban tizenhetedik alkalommal került meghirdetésre a Zöld Óvoda minősítő címre vonatkozó nyílt pályázat, amelyre a meghirdetett kategóriákban összesen 205 pályázat érkezett és 199 óvodai feladatellátási hely nyerte el a minősítést, 66 óvoda először, 50 másodszor, 44 harmadszor pályázott sikeresen, 8 pályázó a Címmegtartó Zöld Óvoda és 31 az Örökös Zöld Óvoda címet kapta meg. Ezzel is igazolva azt, hogy folyamatosan bővül az egész intézményes környezeti és fenntarthatóságra nevelés, a fenntarthatóság értékrendszerének érvényesítése, az elkötelezett óvodák száma. Jelenleg a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának 1136 óvoda a tagja. Az Energiaügyi Minisztérium elkötelezett a Zöld Óvoda program megvalósításának folytatásában. Ennek részeként fontos a Zöld Óvoda címmel rendelkező óvodai feladatellátási helyek megtartása, számuk növelése; a Zöld Óvoda Bázisintézmények működésének segítése; a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának folyamatos fejlesztése. Előkészítés alatt a 2024. évi pályázat, a pályázati időszak ebben az évben májustól – szeptember végéig tart majd.

 

Pálfi Erika főosztályvezető (Belügyminisztérium) 

Köszöntőjében elmondta, hogy a Zöld Óvoda és az Ökoiskola címet a környezetvédelemért felelős tárca és a köznevelésért felelős tárca hozta létre a kétezres évek elején. Az Ökoiskolák száma is folyamatosan növekszik, és 2024-ben mintegy 230 Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola cím átadására kerül sor. Az óvodai nevelés Magyarországon kötelező és ingyenes, ami nemzetközi szinten példamutató. Ez az iskolába lépéshez történő felkészítés sikeréhez és a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez eredményesen járul hozzá. Az UNESCO 2021-ben a zöld óvodai és az ökoiskolákban zajló tevékenységet fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos jó gyakorlatnak minősítette. 

 

A köszöntők után Nagy Csaba Liszt és Bartók díjas tárogatóművész a „… Hej, Rákóczi, Bercsényi magyar vitézek nemes vezéri …” című előadásában megidézte a Rákóczi szabadságharc történetét, emléket állítva II. Rákóczi Ferencnek, Erdély fejedelmének és a kuruc hősöknek. A Rákóczi szabadságharc időszakának különösen kedvelt hangszere volt a tárogató, amely ma már kiemelkedő nemzeti érték és Hungarikum. Az előadás során a kuruc kor ismert dallamai – pl. a Csínom Palkó – természetesen a tárogatón csendültek fel. 

A Zöld Óvoda minősítő címet tanúsító okleveleket az Energiaügyi Minisztérium képviseletében Keszthelyi Nikoletta környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár és a Belügyminisztérium képviseletében Pálfi Erika főosztályvezető közösen adták át.

Az eseményről készült fotók megtekinthetők: 

Zöld Óvoda címátadó rendezvény 2024

Első alkalommal Zöld Óvoda címet nyertek

Második alkalommal Zöld Óvoda címet nyertek

Harmadik alkalommal Zöld Óvoda címet nyertek

Címmegtartó Zöld Óvoda címet nyertek

Örökös Zöld Óvoda címet nyertek