További szakirodalmak


A kiadvány négy kutatást mutat be, és több terület fejlesztő lehetőségeihez ad ajánlásokat a kisgyermeknevelőknek.

A kiadvány öt tanulmányt mutat be, melyek írói szakmájuk kiváló képviselői. Elméleti és gyakorlati szakemberek, akik több terület fejlesztő lehetőségeihez adnak ajánlásokat a kisgyermeknevelőknek.

A környezeti nevelés közügy című könyv 2009-ben jelent meg, de aktuális mondanivalója ma is jól hasznosítható a kisgyermeknevelés folyamatában.

„A fenntarthatóság pedagógiája a változás pedagógiája: egyik fő célja, hogy a szereplőkben a közös tudás kialakításán és az ehhez vezető folyamat bejárásán keresztül szemléletváltást készítsen elő. A fenntarthatósággal kapcsolatos problémák, illetve elgondolások kritikus vizsgálata a mindennapi rutin, a gyakran tudattalanul is elsajátított viselkedésminták és kulturális elemek felülvizsgálatát is jelenti… A fenntarthatóságra nevelés elmélete és gyakorlata soha nem lesz befejezett, egy az egyben másolható minta. A cselekvési folyamat az egyes szereplők együttműködésére, folyamatos egymásra hatására épül, a szereplők egy részének változása a többiekben is változást indukál…” (Réti Mónika: Környezeti nevelés és fenntartható fejlődés)

A kiadvány „Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig” című, nemzetközi konferencia anyaga. (Győr, 2011. április 1-2. Szervezők: NYME Apáczai Csere János Kar Neveléstudományi Intézete, Erdőmérnöki Kar és a Selye János Egyetem)

Csodatevő tündérek és állatfigurák főszerepeltetése helyett érdekes, „kézzel fogható” vizsgálódások, szerep-, báb-, gondolkodtató-, kézügyességi-, és társasjátékok eszköz- és módszerrendszerével alakítja a kisgyermekek háztartási hulladékkal történő találkozásait.

Magas szakmai és grafikai színvonalú mű, melyet minden óvodapedagógus és tanító haszonnal forgathat. Külön említésre méltó erény a kiadvány komplexitása és feldolgozott téma hiánypótló jellege. A kiadvány a városban élő 6-8 éveseknek, nagycsoportos óvodásoknak, 1. és 2. évfolyamos iskolásoknak készült.

A Hulladék Históriák című könyv meséit 5-12 éves gyerekeknek és szüleiknek ajánljuk. A történetek a mese nyelvén szólnak a gyerekekhez a szelektív hulladékgyűjtésről, mindennapos kalanddá téve egy egyébként igen fontos és hasznos tevékenységet.

A kiadvány a Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával készült, amelyben áttekintésre kerül a zöld óvodapedagógia történet, annak eredményei, kihívásai és bemutatásra kerül, hogy a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös Zöld Óvoda címének elnyerésére hogyan lehet pályázni. Környezeti nevelési ötleteket a bemutatott, 11 zöld óvodai gyakorlatból, valamint a legfontosabb információforrások és óvodapedagógusi továbbképzések gyűjteményéből szerezhetnek az olvasók.

Játékos foglalkoztató a harmadik évezred zöld óvodásainak és ökoiskolás kisdiákjainak Natúrázzunk! címmel foglalkoztató füzet készült az SH/4/5 Zöld Óvoda, Ökoiskola Programok kiszélesítése című projekt révén az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben.